Zájem o zahraniční politiku a mezinárodní právo byl hlavním důvodem, proč se Filip Ušák z Benešova nad Ploučnicí rozhodl studovat právnickou fakultu.

„V první řadě musím úspěšně dostudovat a pak se zabývat tím, jak se bude ubírat můj další život. O tom, že bych někdy v budoucnu oblékl soudcovský talár ale zatím vůbec neuvažuji. Je v tom víc důvodů, ale jedním z těch hlavních je dlouhá čekací doba na jmenování soudcem,“ zauvažoval jednadvacetiletý student práv v Brně.

Teprve je ve druhém ročníku a připouští, že s přibývajícím věkem může názor změnit. Totéž se týká i jeho kolegů na fakultě.

„Spíše si dělají ambice na místa advokátů, než soudců,“ dodal Filip. V téhle odpovědi se vlastně zrcadlí zatím ne příliš radostná budoucnost justice. Starší soudci postupně odcházejí do důchodu a mladí právníci se na uvolňovaná místa zrovna nehrnou.

„Teď je vzhledem k tabulkovému obsazení soudcovských míst personální situace ještě přijatelná, ale v krátkém čase se začne zhoršovat. Počátkem listopadu odešla jedna kolegyně na krajský soud a v prvních měsících příštího roku budou následovat další odchody. Tři soudkyně totiž půjdou do důchodu, budu jednou z nich,“ rekapitulovala vývoj obsazenosti okresního soudu v Děčíně jeho místopředsedkyně Hedvika Kolářová.

Pokud budou novými soudci jmenováni dva stávající čekatelů, nebudou odchody zkušených soudkyň tak citelné. Nicméně soudy asi rychlé omlazení hned tak nečeká. Taláry tam zatím mohou nosit lidé ve věku do sedmdesáti let. Pokud dojde k nějakému snížení této hranice, například na pětašedesát let, situace se ještě zhorší. Zejména v případě regionálních soudů.

„Čas od času se zájemci ozývají. Někteří kolegové a kolegyně do Děčína i dojíždějí až z Prahy i vzdálenějších míst. To se ale může záhy změnit, jakmile se jim naskytne dělat tutéž práci v místě bydliště nebo blíže, než je Děčín,“ dodala Hedvika Kolářová.

Například na opatrovnickém oddělení, které rozhoduje o osudu dětí a jejich rodin, by uvítali muže. Zatím tam ale působí vesměs soudkyně.

Děčínskému soudu se už před časem podařilo obsadit tři místa soudcovských asistentů, kteří převážně působí na exekutorském oddělení civilního úseku. Tam se během posledních let agenda značně rozrostla. Kdyby se jejímu vyřizování museli věnovat samotní soudci, mnohé kauzy by čekaly na rozhodnutí podstatně déle, než dosud.

Absolventi práv spíše pošilhávají po advokátní praxi a nebo si hledají místa ve firmách. Po určitém čase i z těchto pozic někteří právníci projeví zájem pracovat na soudu.

„Když ale blíže poznají časovou náročnost této profese, mnozí se vracejí zpátky ke své původní praxi,“ poznamenala Hedvika Kolářová.