Měření ve Varnsdorfu bylo nezákonné, pokuta tak neplatí. Ústecký krajský soud rozhodl v prvním sporu o trestu za překročení rychlosti na Studánce a vyhověl tak správní žalobě na krajský úřad. Podal ji pokutovaný řidič, krajský úřad totiž zamítl jeho odvolání proti pokutě, kterou řidiči udělil Varnsdorf.

První rozsudek ve věci pokut za překročení rychlosti naměřené problémovými radary ve Varnsdorfu padl v minulých dnech. „Rozhodnutí Krajského úřadu Ústeckého kraje a městského úřadu se pro nezákonnost ruší a věc se vrací žalovanému (krajskému úřadu – pozn.red.) k dalšímu řízení,“ shrnul soudce krajského soudu Martin Jakub Brus. Kromě toho, že krajský odbor dopravy má tento případ znovu projednat a řídit se rozsudkem, přiřkl soud žalujícímu také náhradu soudních výdajů. Ty má zaplatit krajský úřad.

Redakce Deníku oslovila muže, který žalobu na krajský úřad podal. K rozhodnutí krajského soudu se však zatím nechce nijak vyjadřovat. Už při zahájení správního řízení se ale žalobce bránil tím, že jde o nezákonné měření, a argumentoval judikaturou Nejvyššího správního soudu, který ve svých rozsudcích řekl, že na měření nesmí mít hmotný zájem třetí strana. Právě to se ale ve Varnsdorfu dělo. Firma Water Solar Technology, od které si město radary pronajímalo, totiž dostávala pevně stanovenou částku z každého naměřeného přestupku. Touto námitkou se ale podle rozsudku, který má redakce k dispozici, městský ani krajský úřad nezabýval. Hejtmanství uvedlo, že mu nepřísluší posuzovat uzavřené smlouvy mezi městem a dodavatelem.

Krajský úřad se proti rozsudku může bránit kasační stížností. Zda ji podá, není zatím jasné. „Rozhodnutí soudu nemůžeme komentovat dříve, než rozsudek obdržíme a seznámí se s ním naši právníci,“ reagoval pro Deník mluvčí hejtmanství Martin Volf. Stejně odpověděl na dotaz také mluvčí varnsdorfského městského úřadu Tomáš Secký.

V případu varnsdorfských radarů to není první podobný rozsudek, který ústecký krajský soud vynesl. Už v polovině července totiž stejný soud označil jako nezákonné usnesení městské rady ve Varnsdorfu, na jehož základě si město pronajalo od společnosti WST radary. Soudní senát tak vyhověl ministerstvu vnitra, které podalo na Varnsdorf správní žalobu. Soud označil jako nezákonný i způsob měření, kdy na něm formou provize vydělávala soukromá firma.

„Obě napadená rozhodnutí rady města Varnsdorf jsou nezákonná. Je vyloučeno, aby soukromá osoba provádějící radarové měření jakkoli finančně participovala na výsledku měření. Zároveň je vyloučeno, aby mohla spravovat systém radarového měření,“ zdůvodnila červencové rozhodnutí soudkyně Markéta Lehká a i ona argumentovala judikaturou NSS. Tento soudní spor ale nekončí, řešit jej bude ještě Nejvyšší správní soud. Město se totiž rozhodlo podat kasační stížnost. „K tomuto rozhodnutí dospělo na základě doporučení právních zástupců města využít všech dostupných prostředků obrany v souladu se zájmy města Varnsdorf,“ uvedl mluvčí varnsdorfské radnice Tomáš Secký.