V nejbližší době se začne rozhodovat o dalším osudu takzvaného Červeného kostela ve Varnsdorfu na Děčínsku. Skončil totiž mnohaletý soudní spor o jeho vlastnictví. Novým majitelem kostela je stát, který se jej rozhodl nabídnout zájemcům.

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM) ho nabídne ministerstvu kultury, případně dalším institucím. Nejvyšší soud v lednu s konečnou platností potvrdil, že neogotická památka, o jejíž vlastnictví se dlouho vedly spory, patří státu.

Budova do roku 1945 sloužila Německé evangelické církvi. Po jejím zániku přešlo vlastnické právo na československý stát, který ji v roce 1958 chtěl svěřit tehdejší Církvi československé. Její představitelé však o kulturní památku neměli zájem a odmítli ji převzít do péče. Přibližně od 60. let kostel postavený z červených cihel chátrá.

Čí bude?

Úředníci ÚZSVM si byli kostel prohlédnout poprvé od rozhodnutí Nejvyššího soudu.

Červený kostel ve Varnsdorfu.„Jedná se o kulturní památku, proto jsme ze zákona povinni ji nabídnout ministerstvu kultury. Pokud by ministerstvo kostel nechtělo, budeme se snažit nabídnout ho evangelické církvi, městu nebo občanskému sdružení Červený kostel Varnsdorf," řekla ředitelka ústeckého územního pracoviště ÚZSVM Marie Ševelová.

Úřad se podle ní bude vzhledem ke špatnému stavu objektu snažit o bezúplatný převod. Nový vlastník bude muset do oprav budovy investovat částku v řádech desítek milionů korun.

Zachrání ho?

O záchranu kostela se 
v posledních letech snaží občanské sdružení Červený kostel Varnsdorf. Zda by přijalo případnou nabídku ÚZSVM na převod kostela do svého vlastnictví, zatím není jasné.

„O tom by muselo rozhodnout celé občanské sdružení, já jsem jen jeden z jeho členů. Svolám valnou hromadu 
a tam se budeme touto otázkou zabývat," reagovala Eva Hamplová z občanského sdružení, které se zasadilo 
o rekonstrukci střechy u zákristie či opravu střechy nad hlavní kostelní lodí. Interiér kostela je však zdevastovaný.

Ne církevní

Podle Petra Šmída z občanského sdružení je nyní již jasné, že kostel nebude sloužit církevním účelům. Občanské sdružení by chtělo z památky udělat kulturní centrum, ve kterém by své místo našly nejen koncerty nebo výstavy.

„My sami ale na opravu kostela nemáme peníze. Umíme sice sehnat nejrůznější granty, ale nemáme prostředky na povinnou spoluúčast a přípravu celého projektu. Proto se k tomu musí postavit i město," říká Šmíd 
s tím, že řešením by byl převod kostela do majetku města.

Červený kostel ve Varnsdorfu.Občanské sdružení by následně sehnalo mnohamilionové dotace a město by na rekonstrukci přihodilo spoluúčast.

Zda ale převezme Varnsdorf Červený kostel, není jasné.

Město neví

„Všichni měli záchranu kostela ve svých volebních programech. Ale nejprve musíme najít využití, následně financování. Teprve poté bude moci o možném převzetí kostela 
z majetku státu rozhodnout zastupitelstvo," říká varns-dorfský starosta Martin Louka.

Zastupitelé v minulosti již jednou o převzetí kostela jednali, tehdy ale možný převod zamítli kvůli nejasným majetkovým poměrům a způsobu financování rekonstrukce památky stojící nedaleko centra města.

Bohatá historie

Základní kámen ke kostelu byl položen roku 1904, vysvěcen byl v prosinci 1905. Je jedním z mála dochovaných kostelů z glazovaných cihel, které jsou typické pro sever Čech. Představitelé Varnsdorfu 
v minulosti tvrdili, že oprava stavby není v možnostech města.