Rozdíl mezi poplatkem za svoz odpadu byl podle zrušené vyhlášky značný. Základní výše byla stanovena na 1100 korun, lidé přihlášení k trvalému pobytu ale podle vyhlášky měli slevu 440 korun. Ročně tak platili jen 660 korun. „Přihlášení fyzické osoby k trvalému pobytu v obci neznamená, že tato osoba bez dalšího produkuje méně či více odpadu, protože toto kritérium ze své podstaty (obecně) nezohledňuje, kde a jakým způsobem osoba skutečně žije,“ uvedl Ústavní soud ve svém nálezu. Rozhodnutí senátu ÚS ale nebylo jednomyslné. „Jedná se o hospodaření s majetkem obce, o její rozpočtové hospodaření, a je proto věcí samotné obce, jakým způsobem bude případně 'svoje' občany favorizovat," uvedli soudci Vojtěch Šimíček a Jan Filip ve svém odlišném stanovisku. 

Krásná Lípa tak bude muset připravit novou vyhlášku stanovující výši poplatků za svoz odpadů, zastupitelé by se touto problematikou měli zabývat na červnovém jednání. „Rozhodnutí soudu budeme samozřejmě respektovat, nejprve se musíme s nálezem seznámit,“ řekl starosta Krásné Lípy Jan Kolář s tím, že je zřejmé, že budou vyhlášku muset změnit tak, aby systém zůstal vyvážený.

Kempování na Děčínsku. Ilustrační foto
Individuální turistika láká. V Kamenici bude nový kemp, v Lípě stellplatz

Poplatek pro rekreanty je navázaný na konkrétní rekreační objekt bez ohledu na to, kolik lidí jej navštěvuje. V řadě chalup přitom lidé žijí celoročně, i tak platí celkem jen 1100 korun. Pokud by ve stejném domě bydleli čtyři lidé s trvalým pobytem v Krásné Lípě, zaplatili by 2560 korun. Ministerstvo vnitra přesto považovalo sazbu pro rekreanty za diskriminační. „Rozhodně vyhláška nebyla zaměřena diskriminačně. U nás ve městě máme 450 objektů, kde jejich majitelé platí 1100 korun. Proti tomu máme 3500 obyvatel s trvalým pobytem, kteří platí sníženou cenu. Pokud bychom to přepočítali na byty nebo domy, je to okolo tisíce domácností,“ doplnil starosta s tím, že polovina chat a chalup je trvale využívaná. Podle jeho slov se město nechce vydat cestou snižování počtu popelnic ve městě nebo jejich velikosti.