„Také letos jsme pokračovali v monitoringu sokola stěhovavého. Vycházeli jsme při tom ze zkušeností s hnízděním sokola v minulých letech a zaměřili jsme se na vytipované lokality. Ty jsme pak průběžně monitorovali,“ říká Miroslav Rybář ze Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce. Postupně strážci spolu s horolezci objevili v chráněné krajinné oblasti tři hnízda, ve kterých dospělí sokoli vyvedli devět mláďat.

„Mladé se povedlo vyvést v lokalitě Nad Stěnami u Libouchce, u Dolního Žlebu a v Bělé. Po dobu odchovu byly tyto oblasti pro návštěvníky, a především pro horolezce uzavřené. V současné době jsou již ale plně přístupné,“ doplnil Rybář.

Místo na hnízdění si sokoli našli také v nitru národního parku. „V národním parku letos vyvedli sokoli ve čtyřech hnízdech dvanáct mláďat. Nejčastěji to bylo v první zóně, například kolem Stříbrných stěn nebo v oblastech těsně u hranic s Německem,“ uvedl mluvčí národního parku Tomáš Salov. Při hnízdění v první zóně parku nemají strážci s jejich ochranou tak velké problém. V této oblasti je totiž zakázán až na výjimky pohyb mimo vyznačené cesty. Jiná situace je ale ve druhé zóně, kde se může kdokoliv zcela volně pohybovat.

„Například okolo Tokáně nedaleko Doubice a Chřibské je druhá zóna. Proto jsme museli tuto oblast dočasně uzavřít. I malé vyrušení, které se člověku může zdát jako bezvýznamné, může mít fatální následky. Samice může situaci vyhodnotit tak, že lokalita již není bezpečná a odletí. Mláďata pak uhynou,“ doplnil Salov.