Chráněné ptáky pozoruje Správa národního parku, obvykle však sokoli hnízdí až na konci března a v dubnu. Správa tedy očekává další hnízdící páry. Právě kvůli hnízdění chráněných druhů ptáků, jako jsou sokoli, čápi černí a výři velcí, je nyní do některých lokalit národního parku zakázaný vstup.