V děčínském Music Clubu S-Centrum zahájil v pondělí dopoledne děčínský primátor Vladislav Raška akci Týden sociálních služeb, kterou vyhlásila Asociace poskytovatelů sociálních služeb ČR. V rámci procesu komunitního plánování organizuje odbor sociálních věcí a zdravotnictví prezentaci neziskových organizací působících ve městě Děčíně. Tato akce je jednou z forem pomoci neziskovým organizacím, která jim umožňuje představit sebe a svou práci široké veřejnosti.
Jde o akci, která se v České republice koná poprvé. Během ní se pracoviště sociálních služeb otevřou pro veřejnost a lidé se budou moci osobně seznámit s jejich prací. Obyvatelé Děčínska se mohou celý tento týden s organizacemi blíže seznámit na prezentaci v S-Centru. Nachystány jsou také Dny otevřených dveří.

Navštívit můžete ve dnech:

6.října

- Agenturu osobní asistenční služby, o.s., Teplická 25, Děčín 4, 8:30 -16:30 hod.

7. října

- Agenturu „Naděje“, o.s., U Tvrze 1443/21, Děčín 6, 9:00 – 15:00 hod.
- Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.s., 28. října 29, Děčín 1, 8:00 -15:00 hod.
- Svaz tělesně postižených v ČR, o.s. – půjčovna kompenzačních pomůcek, Litoměřická 135/36, Děčín 3, 9:00 – 15:00 hod.
- Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, ZO Děčín, Litoměřická 35 (bývalý klub důchodců), 10:00 – 12:00 hod., 14:00 – 17:00 hod.
- Centrum sociálních služeb, Domino Děčín, Spojenců 214, Děčín XXXII, 8:00 -11:00 hod., 12:00 – 17:00 hod.
- Centrum sociálních služeb, Děčínské doléčovací centrum, Fügnerova 665/18, Děčín 1, 10:00 -14:30 hod.
- Asociaci vozíčkářů a zdravotně a mentálně postižených Děčín, Dvořákova 1331/20, Děčín 2, 8:00 – 16:00 hod.
- Život na hraně, o.s., Thommayerova 3, Děčín 1, 14:00 -19:00 hod.
-  o.s. Křesťanské společenství Jonáš, Březová 394, Děčín 3, 7:00 -17:00 hod.
- Mateřské centrum Bělásek, ZŠ Vojanova, 9:00 – 17:00 hod.
- Občanské sdružení Jurta, Pěší 9, Děčín 32, 9:00 – 15:00 hod.
- Agenturu Osmý den, Sládkova 8, Děčín 2, 9:00 – 15:00 hod.

10.října

- Oblastní charitu Česká Kamenice, Tyršova 350, Česká Kamenice