V noci ze soboty na neděli bylo v jeden okamžik v kubíku vzduchu téměř půl gramu prachu.

Těžko uvěřitelnou hodnotu 414 mikrogramů prachu v jednom krychlovém metru vzduchu ukázaly meteorologům přístroje v sobotu mezi 21. a 22. hodinou. Znečištění na děčínské měřící stanici přitom poměrně rychle stouplo; v následujících hodinách zase postupně kleslo.

„Je možné, že kvůli tlaku se nerozptýlil kouř z okolních domů a to krátkodobě ovlivnilo měření. Pro nás jsou ale důležité údaje za 24 hodin," říká meteorolog z ústecké pobočky Českého hydrometeorologického ústavu Radek Tomšů. Do nedělního rána se vzduch výrazně vyčistil 
a hodnoty se pohybovaly okolo 60 až 70 mikrogramů.

Ale i čtyřiadvacetihodinové limity byly od sobotního dopoledne v Děčíně překročené. Limity povolují v tomto případě nanejvýš padesát mikrogramů drobného prachu na metr krychlový. Během neděle ale byl průměr za posledních 24 hodin více než dvojnásobný. V neděli ráno se vyšplhal nad 110 mikrogramů a i nadále stoupal.

Špatně se ale o víkendu dýchalo prakticky v celém kraji. Vysoká koncetrace prachu byla v neděli ráno v Ústí nad Labem, Teplicích a Lomu na Mostecku. Povolený limit čtyřiadvacetihodinové koncentrace polétavého prachu 50 mikrogramů na metr krychlový ale překračují i stanice v Mostu a Litoměřicích.

Zda bude v Ústeckém kraji vyhlášena smogová situace, nebylo v neděli jasné. Pravděpodobně ale k jejímu vyhlášení nedojde.

Je k tomu potřeba splnění několika podmínek. Například překročení čtyřiadvacetihodinových limitů po několik dnů za sebou nebo stoupající tendence znečištění. A právě to by se mělo podle meteorologů díky změně počasí vylepšit.

„Očekáváme srážky, které by měly pomoci vzduch znečištěný prachem vyčistit. Stejně tak by měl pomoci i zesilující vítr, který by měl přijít v příštích dnech," dává naději do příštích dnů Tomšů.

Ústecký kraj trápí zhoršené ovzduší poměrně často. Smogová situace tu byla naposledy vyhlášena loni na začátku listopadu. Znečištěné ovzduší trápí dnes také Moravskoslezský kraj, hůř se dýchá také obyvatelům měst v Olomouckém a Zlínském kraji.
Samotný Děčín přitom patří mezi města, kde byl překročen limit počtu dnů, kdy koncentrace prachu za 24 hodin překročily padesát mikrogramů na metr krychlový vzduchu.

Přímo v Děčíně byl překročen povolený počet prašných dnů v roce 2014 v 54 případech. Normy jsou přitom výrazně přísnější.

„Zákon a evropská směrnice o ovzduší oficiálně povolují překročit denní limit padesáti mikrogramů pro znečištění polétavým prachem PM 10 po 35 dnů během kalendářního roku," vysvětluje Miroslav Šuta z Centra pro životní prostředí a zdraví.

Zamořený vzduch přitom představuje vážné ohrožení zdraví lidí. Podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobuje v Česku předčasnou smrt více než 10 tisíc lidí ročně.