Mapu míst, kde se v Ústeckém kraji zpracovává odpad rostlinného původu, by mohl v blízké budoucnosti rozšířit Jiřetín pod Jedlovou. Mezi rozvojové záměry obce totiž patří vybudování malé kompostárny. S její výstavbou počítá i nový obecní rozpočet.

„Počítáme s touto investicí hlavně z toho důvodu, protože jsme přesvědčeni o její prospěšnosti. A to i navzdory tomu, že se tenhle záměr stal především pro mnohé zdejší chalupáře tématem jakéhosi předvolebního boje. Měsíc před komunálními volbami donesli na radnici petici, v níž vyjádřili svůj nesouhlas se stavbou zařízení na zpracování biologického odpadu,“ připomněl jiřetínský starosta Josef Zoser.

Hlavním argumentem signatářů petice, na které se postupně objevilo okolo 170 podpisů, byly obavy z toho, že z kompostárny se bude šířit zápach po obci. Bude tak prý znepříjemňovat život stálým obyvatelům i lidem, kteří jezdí do Jiřetína chalupařit.

„Ten prvotní protest také iniciovala jedna paní, která tady koupila chalupu s dosti velkou zahradou v sousedství areálu, který v dané době nebyl příliš využívaný. Když se tam podařilo obnovit podnikání, tak už tam takový klid nebyl. Dotyčné paní začalo vadit, že si řemeslníci pouštějí nahlas rádio i to, že se z areálu při manipulaci s materiálem ozývá lomoz. Teď má paní chalupářka zřejmě obavy i z toho, že by do místa uvažované kompostárny přijížděly traktory či menší nákladní auta s náklady svážených rostlinných odpadů,“ vysvětlil Josef Zoser.

Souhlasí s tím, že když se lidem něco nelíbí, mají dát svoji nespokojenost najevo. Proto chápe i petiční odezvu na zveřejněný záměr nové investice. Nesouhlasí ale s argumenty, že kompostárna zhorší životní prostředí a bude své okolí obtěžovat zápachem.

„Jednak nepůjde o žádné gigantické zařízení. Má to být komunální kompostárna menšího rozsahu, s roční zpracovatelskou kapacitou do sto padesáti tun. Předpokládáme, že realizace záměru si vyžádá celkové náklady okolo čtyř milionů korun a převažující část peněz chce obec na výstavbu získat z dotace. Podíl obce by měl být dosahovat maximálně pětadvaceti procent. Z rozpočtu bychom tedy přidali na toto zařízení asi jeden milion korun,“ upřesnil jiřetínský starosta.

Provoz kompostárny by ve své režii zajišťovala obec. Ta by také vyprodukovaný kompost používala na svých pozemcích, při údržbě veřejné zeleně. A užitek z nového zařízení budou mít i obyvatelé Jiřetína a nakonec i samotní chalupáři. I oni budou moci své zahrádky a zahrady obohatit konečným produktem z kompostárny. Ta má stát na spodním okraji obce.

Nové zařízení má umožnit efektivní zpracování posekané trávy, shrabovaného listí i štěpků z průklestů dřevin. A to jak z obecních, tak soukromých pozemků jednotlivých obyvatel i chalupářských zahrad. To vše prosypávané zeminou by mělo přinášet každoročně desítky tun kvalitního kompostu. Zatím rostlinné odpady od jara do pozdního podzimu končí na nejrůznějších hromadách. Stávající se spíš ostudou obce a nikomu žádný užitek nepřináší.

„Myslím, že teď má Jiřetín šanci, jak se v určitém předstihu vypořádat s požadavkem na ekologickou likvidaci odpadů rostlinného původu. Nebude dlouho trvat a tuhle povinnost bude místním samosprávám ukládat legislativa o nakládání s odpady,“ tvrdil starosta Zoser.