Šestice zdravotně postižených lidí našla zaměstnání díky projektu občanského sdružení Slunečnice. Další by měli přibýt v dalších měsících. Celkem by projektem mělo projít na šest desítek lidí. Na přelomu září a října skončil první běh projektu Mít práci a být jako ostatní. Díky evropským fondům se tak daří zaměstnávat i zdravotně postižené lidi, kteří si vzhledem ke svému hendikepu jen velmi těžko hledají práci.

„Do prvního běhu projektu nastoupili tři muži a tři ženy. V současné době někteří z nich ještě dokončují svou pracovní praxi, jiní ji již úspěšně ukončili a chystají se k nástupu do zaměstnání na pracovní smlouvu," uvedla vedoucí projektu a zároveň i vedoucí sociálních služeb ve Slunečnici Dagmar Radvanová.

Účastníci prvního běhu projektu nejprve absolvovali dvouměsíční vzdělávací a motivační program, v němž za pomoci a podpory osobního asistenta získávali a následně procvičovali pracovní znalosti a dovednosti. Zároveň si vybírali vhodné zaměstnání, kde vykonávali placenou pracovní praxi po dobu tří měsíců.

„Všichni zdravotně postižení účastníci z prvního běhu projektu ušli velký kus cesty. Za pět měsíců spolupráce 
s asistentem udělali velké pokroky. Svou práci ovládají, jsou samostatní, velmi motivovaní a hrdí na to, že mohou pracovat stejně tak jako lidé bez postižení," přibližuje průběh projektu Radvanová.

Během praxe si tak účastníci projektu vyzkoušeli práci třeba v tréninkové kavárně Na Cestě na děčínském zámku, 
v zoologické zahradě nebo 
v domě dětí a mládeže.

Šestice úspěšných absolventů, která projekt dokončila nyní, ale nebyla poslední. Již nyní se totiž rozjíždí druhý běh projektu, do kterého se znovu zapojí zdravotně postižení. Pro ty je možnost pracovat velmi důležitá. Necítí se pak na obtíž a nežijí na kraji společnosti. Pro řadu z nich je totiž nemožnost sehnat práci těžká i z psychologického hlediska.

„Každý den, když pracuji tady v ZOO, tak mám pocit jako bych se znovu narodila," říká nadšeně jedna z absolventek prvního běhu projektu.

Mít práci a být jako ostatní
Projekt z Evropského sociálního fondu „Mít práci a být jako ostatní" pomáhá zdravotně postiženým osobám při vstupu na trh práce. Nabízí kvalitní přípravu pro úspěšné uplatnění na trhu práce, placenou pracovní praxi a úspěšným absolventům pracovní místo na dobu 1 roku. To vše za podpory osobního asistenta, který s účastníkem pracuje zcela individuálně vzhledem k jeho možnostem a potřebám. V projektu, který byl zahájen 15.3.2013, bude do března 2015 zrealizováno celkem 5 běhů, 
v rámci kterých může získat své placené zaměstnání až 60 účastníků se zdravotním postižením.