Šluknovská radnice k šetření přistoupila po zkušenostech z minulých let, kdy se město potýkalo s problémy s drobnou kriminalitou či problémy v soužití. Do šetření se zapojilo pouze 3,3 procenta obyvatel, a to 187 lidí.

Díky dotazníku se podařilo zjistit, že více než polovina dotazovaných se ve městě cítí bezpečně. 53 procent lidí odpovědělo kladně, 46 procent pak záporně. Na sídlišti se celých 77 procent lidí bezpečně necítí, naopak v centru města cítí pocit bezpečí 67 procent lidí.

Naprostá většina, 90 procent obyvatel, by pak uvítala posílení hlídek státní nebo městské policie ve večerních a nočních hodinách, rozšířit kamerový systém ve městě by si přálo 82 procent všech dotazovaných.