Opětovný přesun bude trvat až do konce měsíce. Z důvodu obměny telefonní ústředny budou po přestěhování na radnici fungovat nová telefonní čísla, která najdou občané na webových stránkách města. Po dobu stěhování lidé zastihnou úředníky na mobilních telefonních číslech a e-mailu.