„První etapa prací v tělocvičně na malém sále bude zahájena v letošním roce, druhé etapa rekonstrukce bude dokončena v roce dalším. A to z důvodu, aby byla tělocvična ve školním roce provozuschopná,“ uvedla šluknovská starostka Eva Džumanová. Po položení nového obložení a povrchů skončí kompletní rekonstrukce tělocvičny.