Podat si žádosti o příspěvek na opravy mohou vlastníci do 27. listopadu. Dotace na opravu fasády činí 400 Kč/m2 na čelní stěnu a 200 Kč/m2 na stěny ostatní. Maximální výše dotace činí 80.000 Kč na jeden obytný dům. Dotace na výměnu krytiny činí 400 Kč/m2 na čelní část střechy, 200 Kč/m2 na části ostatní. Maximální výše dotace činí 50.000 Kč na jeden obytný dům.