Stovky nových popelnic na biologický odpad zaplaví v nejbližší době Šluknov. Jeho technické služby je pořídily pro využití u rodinných domů a menších obytných domů.

Šluknovská radnice se chce spolu s technickými službami zaměřit hlavně na hustěji zabydlené lokality. Do sídliště ale zatím s umístěním hnědých popelnic na bioodpad nepočítá.

„Chceme především naučit lidi třídit odpad z kuchyní. Tedy nejrůznější zbytky, slupky ze zeleniny nebo třeba čajové sáčky," vysvětluje Božena Naňáková ze šluknovského odboru rozvoje a životního prostředí.

Poprvé svezou technické služby biologický odpad 17. března, zpracují jej v nové kompostárně. Následně budou technické služby vyvážet hnědé popelnice jednou za dva týdny. Kvůli klimatickým podmínkám je možné svážet bioodpad pouze do poloviny listopadu.

„Pokud bude do biopopelnice umístěn materiál nevhodný ke kompostování, nebudou tyto nádoby svozovou firmou vysypány. Jestli k tomu bude docházet opakovaně, budou biopopelnice vypůjčiteli odebrány," varuje Naňáková.

Do hnědých popelnic nepatří například zbytky jídel živočišného původu, maso, kosti, obvazy, exkrementy nebo jedlé oleje.

„Zavedení svozu biologického odpadu a provoz nové kompostárny sice bude něco stát, ale na výši poplatku za svoz odpadu se to neprojeví. Ti, kteří budou mít hnědou popelnici na biologický odpad, budou mít svoz nádob na směsný odpad jednou za dva týdny místo týdenního cyklu v současnosti. Kompostárna pak bude stát ročně 100 až 200 tisíc korun, ale z té zase budeme moci využít kompost na městskou zeleň, případně terénní úpravy.

V Děčíně jsou speciální nádoby na bioodpad přibližně ve čtvrtině města. Podle mluvčí radnice Markéty Lakomé stojí každoročně městskou kasu zhruba dva miliony korun.

„Svoz tohoto odpadu v celém městě by vyšel městskou pokladnu na více jak osm milionů. Za likvidaci veškerého odpadu zaplatí město více jak 50 milionů korun ročně, na poplatcích za komunální odpad naopak vybere 21 milionů korun," doplnila Lakomá.

Stejně jako v jiných městech mají lidé možnost odevzdávat bioodpad i do sběrného dvora Pískovna. Speciální nádoby má k dispozici 2300 domácností. Kromě rodinných domů i obyvatelé některých činžovních domů.

Velkou změnou prošlo separování odpadu na konci loňského roku. V polovině prosince podepsal ministr životního prostředí Richard Brabec (ANO) vyhlášku o rozsahu a způsobu zajištění odděleného soustřeďování složek komunálních odpadů.

Bioodpad tak obce musejí třídit každoročně minimálně od 1. dubna do 31. října; kov, stejně jako plasty, papír a sklo, pak celoročně, už od 1. ledna letošního roku.

Nové popelnice si pořídily šluknovské technické služby díky projektu financovanému z velké části z Operačního programu Životní prostředí 600 speciálních popelnic na biologický odpad. K těm koupily také speciální svozovou techniku.

Celkové náklady projektu dosáhly 4,4 milionu korun, z toho byla dotace téměř tři miliony.