Města Šluknov a Jiříkov se podpisem smlouvy s Agenturou pro sociální začleňování připojila k Lokálnímu partnerství Šluknovsko. V tuto chvíli je v lokálním partnerství sdruženo celkem šestnáct obcí a organizací Šluknovského výběžku.
Šluknovsko je první lokalitou, v níž Agentura pro sociální začleňování působí a kde byl dokončen strategický plán sociálního začleňování. Ten podrobně představuje situaci i potřeby sociálně vyloučených lokalit Šluknovska a jejich obyvatel v oblastech zaměstnanosti, vzdělávání, bydlení, sociálních služeb a dalších integračních aktivit. Na základě tohoto plánu připravili představitelé sdružení projektové žádosti, které v případě, že budou schváleny, pomohou sociálně slabým obyvatelům.

Starostové obou měst mají představy o tom, jak může spolupráce s Agenturou přispět k integraci jejich sociálně vyloučených obyvatel. V Jiříkově by rádi vybudovali komunitní centrum, které by poskytlo zázemí pro práci s mládeží, ve Šluknově naopak potřebují azylový dům pro matky s dětmi. „Tato služba je ve městě potřebná, a zatím chybí,“ vysvětlil starosta Šluknova Milan Kořínek.