Ani Děčín se zřejmě nevyhne slučování středních škol, se kterým počítá dlouhodobý záměr rozvoje vzdělávací soustavy v Ústeckém kraji. Stávající síť devíti děčínských středoškolských zařízení by se měla ztenčit na pět takzvaných páteřních škol. Důvody jsou přitom ryze ekonomické. Tvrdí to i krajský rozvojový dokument.

V některých místech Ústeckého kraje ke sloučení vybraných zařízení už došlo. Na Děčínsku se tak stalo mimo jiné ve Šluknově, kde vznikla nová příspěvková organizace s názvem Střední lesnická škola a Střední odborná škola sociální. Spojení do jednoho celku ale žádné velké nadšení neprovázelo. Podobné rozpaky teď panují i v Děčíně.

Jsou například určité tlaky na sloučení střední zahradnické školy na Libverdě se stavební průmyslovkou a dokonce ještě se zdravotnickou školou.

„Pokud by k tomu došlo, tak vznikne naprostý hybrid. Obávám se, že ani očekávané ekonomické efekty takového spojení nebudou nikdy tak prokazatelné, aby takový krok ospravedlňovaly. Město Děčín může proti podobným úvahám vznášet námitky, ale pokud se Ústecký kraj coby zřizovatel pro uskutečnění záměru rozhodne, zabránit mu v tom nemůžeme. Bohužel,“ posteskl si náměstek děčínského primátora Miroslav Samler.

Případné spojení s jinými školami ředitel Libverdy nechtěl příliš komentovat. „Děláme potřebné kroky k tomu, aby od počátku příštího roku fungovala zahradnická škola a školní statek jako jedna samostatná příspěvková organizace,“ poznamenal ředitel Libor Kunte.

Snaha o vytváření větších vzdělávacích celků prý není neměnnou direktivou. „Vždy bude v první řadě záležet na tom, jak se dokáží vzájemně domluvit samotní ředitelé škol. Zatím nedošlo ke sloučení nikde tam, kde si to vedení škol z nejrůznějších důvodů nepřálo,“ uvedl František Janačík z oddělení tiskových informací Krajského úřadu Ústeckého kraje.

Slučování škol s cílem ušetřit například jeden plat ředitele považuje za problematické vedení děčínské Evropské obchodní akademie. Racionálnější je spíše rušení oborů, o které žáci při volbě povolání nemají zájem.

„Naše škola by měla i nadále fungovat ve stávající podobě. Do budoucna lze uvažovat o určitém propojení s gymnáziem i ZŠ Komenského a vytvoření společného studentského kampusu. Nynější fúze za každou cenu nemají smysl,“ poznamenal ředitel akademie Jiří Petrášek.

Podobně reagovali i šéfové některých dalších škol.

„Jestliže by v daném místě fungovaly dvě zpola prázdné školy, určitě by to nebylo ekonomicky únosné a byl by to zřejmý signál k účelnému sloučení. Není to ale případ naší školy,“ tvrdil ředitel děčínského gymnázia Václav Lešanovský.

Žádné tendence ke spojení s jinou školou neočekává vedení Střední průmyslové školy strojní a dopravní na Letné. „Vzhledem ke specifičnosti našich studijních oborů máme zůstat páteřní školou,“ uvedl ředitel Josef Šlapák.

Úvahy směřují zejména ke sloučení Střední odborné školy dopravní a strojírenské v Dělnické ulici se Střední školou v Křešicích.

„Pokud je jedním z hlavních argumentů efektivní využití kapacity, tak tu naši máme zaplněnou prakticky stoprocentně. Chodí sem skoro čtyři sta dětí. Nehledě k tomu, že jsme speciálním školským zařízením se zvláštními požadavky na zabezpečení výuky, zatímco škola na Dělnické je střední s maturitními obory. A takhle by se dalo argumentovat mnohými dalšími důvody. Sloučení nic dobrého nepřinese, ale problémů spoustu,“ myslí si ředitel křešické školy Petr Sokolář.

Další rozvoj středního školství v Ústeckém kraji by měl více respektovat potřeby trhu práce.

„Aby získaly dostatek dětí, tak se školy předhánějí v líbivosti nabídek. Současná praxe je ale bohužel taková, že potom valná část mladých lidí po ukončení školy stejně ve vystudovaném oboru uplatnění nenachází a dělá něco jiného. Přitom třeba v našem regionu chybí technicky zdatní specialisté a další odborníci. Tenhle problém je třeba prioritně a cílevědomě řešit,“ upozornil analytik děčínského úřadu práce Vlastimil Pažourek.