Jedním z hlavních bodů ANO nebo Volby pro město, která letos kandiduje jako Volba pro Děčín, byla bezpečnost a posílení městské policie. To se podařilo dosluhující koalici, ve které byla ještě ODS se sportovci, splnit.

„Před čtyřmi lety měla celá městská policie 51 zaměstnanců. Nyní je to 66,“ řekl ředitel děčínské městské policie Marcel Horák s tím, že navýšení se týkalo pouze strážníků. V ulicích je jich nyní o 15 více než před čtyřmi lety. Podařilo se také výrazně modernizovat kamerový systém.

Velkým tématem byla před čtyřmi lety i doprava. „V oblasti dopravy chceme na resortní úrovni prosadit řešení dálničního přivaděče a také pro přírodu šetrného plavebního stupně. Na úrovni města pak bude naší prioritou prosadit trasu přivaděče a dovést do důsledků definitivní řešení s cílem minimalizace dopadů na občany města a přírodní ekosystém,“ napsala si v roce 2014 vládnoucí trojice do programového prohlášení.

U přivaděče je však situace podobná té před čtyřmi lety. Stále se nepodařilo dohodnout na jedné trase, po které by měl vést, a pro tu zpracovat dokumentaci. Prosadit se nepodařilo ani plavební stupeň na Labi, na který je zpracováván už několikátý posudek vlivu stavby na životní prostředí.

Naopak se díky státní investici do Vilsnické spojky podařilo zlepšit průjezd městem od Liberce na Ústí nad Labem.

„Podpoříme rozvoj vnitroměstských cyklotras propojujících obytné části Děčína s turistickými cyklostezkami,“ slibovala Volba před čtyřmi lety. Také z těchto plánů moc nezůstalo a městem žádné vnitřní cyklostezky nevedou.

Tradičním bodem programů je údržba městského majetku. Děčín se v posledních letech pustil do revitalizace Podmokel a Březin nebo do řady drobných oprav. Přesto si lidé stále stěžují na rozbité chodníky nebo ulice.

V plánu byly také opravy škol v okrajových částech. Za poslední čtyři roky se dostalo pouze na tu v Bynově, jejíž oprava vyjde na více než 50 milionů korun. Nyní vyhlásilo město výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace na opravu boletické školy. Želenická nebo staroměstská škola si tak na zásadní rekonstrukci ještě musí počkat.

Městu se podařilo, jak slibovala současná radnice při svém nástupu, výrazně zlepšit hospodaření. Zbavilo se všech dluhů a v současné době hradí všechny investice ze svých peněz. Zcela mimo volební programy pak bylo například zavedení funkce městského architekta.