VYBRAT REGION
Zavřít mapu

VIDEO: Záznam z veřejného jednání o přivaděči

Děčín - Na děčínské Střelnici se jednalo o přivaděči

20.4.2008 41
SDÍLEJ:

Na děčínské Střelnici se jedná o přivaděčiFoto: Deník/Karel Pech

15.07 - pracovnice ministerstva životního prostředí zahájila veřejné projednávání posudku vlivu stavby na životní prostředí.

15.10 - představili se všichni zúčastnění z MŽP, zpracovatel EIA, posudku, lidé z ŘSD a dotčených samosprávných celků

15. 15 - ve velkém sále Střelnice sedí na dvě stovky lidí, je poloprázdný, většina z nich jsou úřednici z jednotlivých obecních a městských úřadů, jichž by se případná stavba dotkla

15.24 slova se ujímá zpracovatel EIA dr. Petr Anděl. Předcházela mu Marta Černá z Ředitelství silnic a dálnic. Přitomné seznámila s tím, proč je třeba přeložku v Děčíně postavit. Zdůraznila, že to bude komunikace nadregionálního významu, protože svde dopravu k dálnic D8 nejen z Děčínska, ale i z Českolipska.

Petr Anděl upozornil, že předmětem dnešního projednávání není vybrat trasu přivaděče. O té musí rozhodnout státní správa a poté zastupitelé, kteří ji musejí zakomponovat do územního plánu.

Výchozí skutečnosti:

hustě osídlené osídlení v sevřeném údolí

cenné přírodní oblasti

složité geologické poměry

Anděl: Nelze nalézt optimální variantu. Chceme nalézt tu, která bude nejméně škodlivá životnímu prostředí.

Varinaty

údolím VA - Chrochvického potoka

podvarianta - povrchová a tunelová

VB - po železniční trati

130 metrů tunel

nebo odklon od trati přes areál bývalé fabriky

Petr Anděl obhajuje limity aut, jejichž počet by měl vliv na hluk a emise. Brání se nařčení, že by počty aut podhodnotil. Uvedl, že na přeložce počítá studie s téměř patnáci tisíci vozy, ale nezapočítává tam auta, jež současně projedou po Teplické ulici. Tvrdí, že rezerva je stoprocentní. Pro územní řízení se musí všechna data aktualizovat. Doporučuje upřednostnit variantu VB.

Petr Anděl uvedl, že chrochvická varianta je jen těžko realizovatelná, protože je k ní hodně výhrad zejména od ochranářů přírody. Podvarianta tunelová by byla velmi náročná.

Vladimír Anděl - zpracovatel posudku - v rámci hlukových a rozptylových studií bylo uvažováno s podstatně vyššími frekvencemi než jak se běžně v těchto prognozách dělá, přesto je třeba je průběžně aktualizovat.

zástupkyně Krajského úřadu v Ústí nad Labem - připomínky nemá

z ústeckého magistrátu nepřišel nikdo

krajská hygienická stanice - jeví se lépe varianta VA

ČIŽP - nikdo nepřišel

CHKO Labské pískovce - teprve dodatečně vykresleny nové křižovatky, je třeba dopracovat detailně geologické hodnocení, tdalší stanoviska předají písemně

CHKO České středohoří - stanovisko též podají písemně, k dokumentaci výhrady, nedostatky v biologickém hodnocení odmítá chrochvickou variantu

Vladislav Raška za město Děčín - k posudku EIA se vyjádří písemně. Posudek EIA ale z valné většiny schvalují. K ani jedné z variant nemají připomínky

starosta Jílového Petr Schlösinger - nepřijatelný současný stav, o ostatních jsou ochotni diskutovat

obec Libouchec - soulasí s výstavbou, přiklání se k variantě VA, nesouhlasí se zrušením železnice, krátkozraké dělat dvouproudovou silnici, varianta vedená po železnici neumožňuje rozšíření silnice

diskuse zahájena

Pavel Vrcha - z Horního Oldřichova, pátá varianta měla být navržena pouze do závěru zjišťovacího řízení, z žádných podkladů nevyplývá, kdo navrhl tuto variantu, opět diskutuje podhodnocené údaje, v důsledku toho nemohou být studie správné a mrzí mě, že to hygienici neodhalili. Ministerstvo životního prostředí by mělo podklady předat někomu, kdo bude práci dělat korektně.

ŘSD - odpovídá Vrchovi, hledali jsme další variantu, protože s trasou Chrochvický potok dlouhodobě nesouhlasí CHKO České Středohoří. Zákon neukládá další variantu oznámit. Na dotaz, kdo inicioval výstavbu přivaděče k D8 neodpověděla.

Petr Anděl - odpovídá Vrchovi - ing. Strnad asi osudek nečetl, limity jsem spočítal na stávající silnici. Ing. Strnad si zřejmě špatně prostudoval hlukovou studii.

ŘSD - při stavbách vytváříme rezervy, abychom nemuseli protihluková opatření předělávat. Vstupní dopravní úpravy byl zohledněny dostatečně.

Vladimír Ludvík - podrobně jsme se problematikou zabývali, dokumentace je povinná používat stávající údaje a to udělala, následně provádí prognózu frekvence vozidel, výhledového stavu, je to uvedeno jak v hlukové, tak rozptylové studii. Dokumetnace řešila vlivy za stavu patnáct tisíc vozidel za dvacetčtyři hodin.

Pavel Sinko - kdo teda vymyslel variantu v tělese dráhy? Navrhujete ne obchvat, ale průnik městem, to je nesmysl, prosazuje variantu chrochvického potoka

František Plhoň - ptá se, zda je do studie zapracovaný silný nárůst počtu aut

Ladislav Trněný - chceme si provést frangmentaci mšsta nebo Chrochvického potoka? Dívám se na to jako člověk. V Praze dneska řeší velký problém, co s magistrálou. Původně jsme se pro to nadchnul, měním názor a pokud to vybudujeme, je to jako totéž, co si Pražáci vybudovali u muzea.

Vladislav Raška - chce, aby odborníci odpovídali na všechny dotazy i na ty, které zdánlivě nesouvisí s výstavbou

ŘSD - na stole jsou tři varinaty, akcí se zabývá od poloviny devadesátých let. Stavba neměla podporu, striktní nesouhlas CHKO České středohoří

je jen na zastupitelích je, jakou varinatu si zvolí, nemusí to být ani jedna z těch, které tu projednáváme. V tom okamžiku se celý proces zastaví a my nejsme schopni řáíci, za jak dlouho by měla nová silnice stát

Jaroslav Foldyna - za nejhorší považuji to, že bychom v Děčíně neměli žádný přivaděč. V případě, že v průběhu dvou let frenkvence vozů bude tak vysoká, že ji nepojme dvouproudá silnice, co potom? Nelíbí se mi ani jedna varianta.

ŘSD - žádnou lepší variant nepřepokládáme, dvoupruh bude dlouhodobě stačit

Malšovická varianta - z důvodů technických, vysoké procento sklonů, chráněná krajinná oblast atd.

ing. Koloušek - firma Valbek - stáli jsme u toho, když se v devadesátých letech vymezovalo území pro přivaděčmalšovické varinaty mají problém - stoupání, 8 - 9 procent spádu, pro komunikaci tohoto typu nemožné. Vyžadovaly by dlouhé tunelové úseky, není možné,aby na varianty byly připojeny Libouchec či Jílové. To aktivisté ze sdružení uvádějí na svých mapkách špatně, opravdu to není možné

Pavel Plachý - starosta Malšovic - pro nás je malšovická varianta nereálná, v Bohyni bude stavební uzávěra, nedovedu si představit, že by se v tomto narušeném prostředí měl stavět dálniční přivaděč.

Primátor Raška - když se nerozhodnoneme, zapomeňme, že se někdo někdy v blízké budounosti bude chtít k této záležitosti vrátit.

Barbora Vechová - obyvatelka Teplické ulice - jsem ráda, že studie potvrdila, že nuilovíá varianta je nejhorší, v EIA zazněmlo, že varianta A je mírně vhodnější než B, ochranáři tvrdí, že VA je pro ně nepřijatelná. Kolik by stálo vybudování varinaty VA, aby s ní byli spokojeni u ochranáři?

pokud by se přeložka nezrealizovala, kam se máme obracet o pomoc, my co se cítíme ohroženi na zdraví dnešním provozem na Teplické

ŘSD - upřesňuji vvarianta poi trati je výhodnější podle eia, ale pro nás musí být trať uvolněná, tedy bez provozu, výstavba by byla pro nás ekonomicky příhodnější.

Teplická - rozsáhlé měření hluku, navrhli jsme protihluková opatření

Daniel Pavlík - správa CHKO Českén středohoří chce tunel tunel o délce šesti km. Je vůbec ve finančních možnostech realizovat tunel takové délky, když v ČR je nejdelší tunel 2,2 km.

Václav Špika - co by nastalo, kdyby nedošlo ke zrušení trati? Kde silnice rozšíří v případě potřeby? Proč se neposuzovala tunelová varianta?

ŘSD - ve skutečnosti není pravda, že cokoliv se dá do tunelu je elkologicky na výši, spotřebuje to obrovské náklady i po výstavbě, tunel může být velmi neekologickým řešením

Vereštová z Děčína - mám pocit, že neí o čem se bavit, vyplývá jen varianta VB, toto jednání je formální záležitost. Chci vědět, co bude, když trať se nezruší? Počítate s tím?

ŘSD - řešit trať nám nepřísluší

Milan Franc - krajský radní - s obnovením provozu se nepočítá, odsouhlasilo to 44 zastupitelů ze 46 napříč politickým spektrem

Rada doporučila variantu po železniční trati.

Od roku 1970 hledáme varianty nejsou, musíme se rozhodnout ze dvou špatných, jestli voláte po dalších prověřováních, budou nové eai, vše se protáhne.

pozornost lidí upadá,odborník vykládá o hlukových zátěží, vysvětluje, proč se neřešila hluková studie v širších souvislostech

Petr Anděl - v posuzovaní vilvů se mluví o tom, zda je varianta přijatelná z hlediska zákona. O tom, co se bude stavět, rozhodne zastupitelstvo

Ted už jsou řady posluchačů notně prořídlé, lidé opakují dotazy, jež už zaznaěly, jak široká a kolika proudá bude silnice, co když se silnice nepostaví a podobně.

Další lidé odcházejí

Přichází Pavel Vrcha - zmiňuje správní žalobu, provoz nelze ze zákona zrušit, protože si jej objednaly obce, proč se tedy zpracovávala eia. Bude se čekat až se trať zruší?

Odcházejí další lidé, už i úředníci a zastupitelé

Petr Anděl odpovídá Pavlu Vrchovi, že tento problém není v jeho kompetenci

19.15 Projednávání končí, do třiceti dnů zpracují komise zápis

20.4.2008 VSTUP DO DISKUSE 41
SDÍLEJ:
Nová vyhlídka a cesta na hrad Falkenštejn u Jetřichovic.
3 5

FOTO: Nová cesta na hrad Falkenštejn budí emoce

Setkání studentů s prezidentskými kandidáty
16

Respektovali byste premiéra? Studenti se ptali adeptů o prezidentský post

Radek Kolínský: Marešovi v moderování na paty nešlapu

Děčín – "Literárních akcí není v Děčíně mnoho, tak jsem přišel na pomoc," usmívá se Děčíňan.

Predátoři útočí na čelo tabulky

Teplice/Děčín/Lovosice – Florbalová divize má za sebou už devět kol. Výborně si v ní vede Děčín, v tabulce je po stoprocentním víkendu už druhý.

Naši prvňáci: Už ve středu představíme školáky ze ZŠ Verneřice a ZŠ Dobkovice

Děčínsko - Projekt Naši prvňáci představuje každou středu třídy nových žáčků ze základních škol v regionu.

KRÁTCE: Co se děje na Děčínsku? Přečtěte si stručný přehled

Děčínsko - Požár paneláku ve Šluknově, nové hřiště v Krásné Lípě, Lucie Bílá ve Varnsdorfu nebo sbírka na pomoc po požáru v Hřensku. Přečtěte si přehled událostí na Děčínsku.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení

Vážení čtenáři,

náš web Deník.cz přechází kompletně pod zabezpečený protokol, který výrazně zlepší bezpečnost při procházení našich webů.

Z důvodu přechodu je nutné se znovu přihlásit k odběru upozornění na nejnovější zprávy - klikněte na tlačítko "Povolit", kterým si zajistíte odběr zpráv i do budoucna.

Děkujeme za pochopení.

POVOLIT