Ještě v neděli ráno byly povodňové prognózy pro sever Čech příznivé. Napovídaly, že v nejbližších hodinách záplavy zatím nehrozí. Odpoledne ale už měli vodohospodáři zcela jiné informace, které přinesly nové starosti především v Děčíně. Pod tamním Tyršovým mostem bylo nutné postavit pískovou hráz.

„Dostali jsme zprávu, že počínaje nedělení devatenáctou hodinou večerní poteče z přehrad vltavské kaskády do Labe každou hodinu o třicet kubíků víc vody. V průběhu pondělního dopoledne by tak řeka mohla na ústeckém vodočtu dosahovat asi čtyři sta devadesáti centimetrů, “ vysvětlil technik děčínského střediska Povodí Labe Jiří Mach.

Domů by se dostali jen těžko

Už při čtyřech metrech dvaceti voda začíná zaplavovat komunikaci pod děčínským Tyršovým mostem. Teď je to v Děčíně strategicky důležitá silnice.

„Po nuceném uzavření vozovky kvůli padajícím kamenům ze svahu pod Červeným vrchem se stala náhradní spojnicí do Přípeře. Když pobřežní cestu pod mostem zatopí voda, lidé se do svých domovů budou dostávat hodně komplikovaně,“ tvrdil Richard Musil z oddělení krizového řízení děčínského magistrátu.

Právě stavba protipovodňové bariéry z pytlů s pískem má zatopení komunikace v takzvané myší díře co nejvíce oddálit. Technické služby města Děčín ve svém areálu měly kvůli stavbě hráze připraveno na dva tisíce pytlů s pískem. „Tady použijí možná jen asi polovinu pytlů,“ odhadoval vodohospodář Mach.

Situaci zkomplikovaly padající skály

K žádným podobným opatřením by město Děčín nepřistupovalo, pokud by byla běžně průjezdná silnice za Tyršovým mostem.

„Situaci tam zkomplikovalo právě další skalní řícení. Po pádu několika kamenů předminulou sobotu došlo k uzavření vozovky pod nebezpečným svahem. Chceme co nejdříve zajistit jeho sanaci. Jde totiž o havárii,“ připomněl vedoucí odboru životního prostředí magistrátu Jiří Hykš.

Skalní řícení nad silnicí za Tyršovým mostem se po několika měsících opakuje. Odborná firma musela odstraňovat nálety dřevin a některé nestabilní kameny ze svahu už letos v březnu. Veškeré práce si tam vyžádaly zhruba čtvrt milionu korun. Vzhledem k tomu, že nebezpečí skalního řícení vzniká na pozemku, jehož majitelem není město, jde o složitější problém.

„Částku přes dvě stě tisíc korun, tedy tehdejší náklady na samotnou sanaci, město požaduje od spoluvlastníků dotyčného pozemku. Jde o záležitost, kterou se zabývají právníci,“ dodal tajemník bezpečnostní rady a krizového štábu města Richard Musil. Připomněl, že první odhady nového komplexního zabezpečení svahu hovoří o celkových nákladech ve výší skoro tři miliony korun.

„Prioritní teď je odstranit trvající nebezpečí, aby mohlo dojít k opětovnému zprůjezdnění silnice do Přípeře. Využití spojnice pod Tyršovým mostem je provizorním řešením. Navíc s rizikem, že při stoupající hladině Labe dojde k zatopení této komunikace,“ reagoval Jiří Hykš.

AUTOR: Karla Slámová