16:56 Sloučení děčínských středních škol bylo schváleno. Pro sloučení hlasovali oba přítomní zástupci okresu Děčín, tedy Jaroslav Foldyna a Petr Jakubec.

16:55 Odloučené hlasování o slučování v Děčíně a v Klášterci nad Ohří nebylo odhlasováno

16:50 Vedení kraje odmítlo řediteli gymnázia možnost druhého vystoupení. Ten chtěl reagovat na nepravdivá slova radního Jakubce o stavu škol.

16:44 Radní Jakubec odmítá rozdělení. Za děčínské školy nemá kdo bojovat, představitelé děčínského magistrátu již před hodinou opustili sál. Zůstal pooue ředitel gymnázia a zástupce ředitele obchodní akademie.

16:42 "Projekt sloučení ze strany obchodní akademie je velmi obecný, nicneříkající. Navíc je zde odpor i města Děčína a studentů. Proto si myslím, že bychom měli naše rozhodnutí ještě odložit. A čas využít k jednání a hledání konsensu, případně hledání sloučení jiných škol, které mají k sobě blíže," náměstkyně mosteckého primátora Hana Jeníčková (Severočeši.cz). Následně padl návrh na rozdělení hlasování o slučování škol v Děčíně a v Klášterci nad Ohří. Jejich školy mají být po dnešku také sloučeny

16:32 O slovo se přihlásila bývalá studentak gymnázia Jiřina Růžičková. Ta postrádá především variantní řešení a dostatek argumentů pro sloučení. "Nerada bych spekuulovala, případně předpovídala. Ale mohu poukázat na jednu instituci, ve které došlo ke sloučení. Tehdy se slučovala krajská a městská organizace, z důvodů ekonomických. Veřejnost tehdy byla ujišťována, že nikdo z klientů změnu nepocítí, leda pozitivně. Rok se s rokem sešel a jedna ze slučovaných institucí je prakticky zdecimovaná. Rozhodně se nedá říct, že by změna byla pozitivní. Připojila bych se tak k panu řediteli i studentům, aby zastupitelstvo minimálně odložilo," řekla Růžičková.

16:27 "Chtěl bych zdůraznit, že ve všech bývalých okresních městech zůstávají gymnázia gymnázii. Jsou tedy nanejvýš slučovány se stejným typem školy. Tak tomu ale v našem případě není," řekl zastupitelům ředitel gymnázia Václav Lešanovský. Ten také upozornil na to, že v minulosti Gymnázium Děčín opakovaně připravilo projekt na sloučení s českokamenickým gymnáziem. To bylo ale vždy zavrhnuto. Lešanovský nerozumí tomu, proč se nástupnickou organizací má stát obchodní akademie. Tedy podle jeho slov škola s výrazně menší tradicí a s menším počtem žáků. Proti sloučení s obchodní akademií se vedení gymnázia opakovaně vyslovilo. Proti je také děčínské městské zastupitelstvo, zastupitelstvo v Benešově, hospodářská komora, Unie rodičů

16:22 Ke slovu se dostala také zástupkyně studentů Iva Vávrová, která zopakovala argumenty odpůrců zaznívající v posledních týdnech. Podle jejich slov podporuje snahu studentů také Tomáš Halík.

16:20 Jako první vystupuje zástupce ředitele obchodní akademie. "Našim cílem je vytvoření silného ekonomického celku s prioritou gymnaziálních oborů. Tento projekt vzniká proto, že víme, jak se vyvíjí demografická křivka a jaké jsou ekonomické možnosti. Je to jediný možný postup," řekl Ladislav Kučera

16:17 Začíná projednání slučování škol. Podle radního Jakubce bylo vše předjednáno a není třeba nic měnit.

16:15 Během několika minut se začne projednávat slučování střední škol v Děčíně.

16:11 Hlasovací mašinérie se rozjela, zastupitelé hlasují jeden bod za druhým. Momentálně projednávají bod 19, slučování škol je pod číslem 33

15:50 Přijato usnesení, kterým zastupitelstvo ukládá radě kraje vytvořit pracovní skupinu, která se bude snažit zajistit v co nejkratším termínu podmínky proto, aby mohl být řádně zahájen nový školní rok. Litoměřičtí opouští poměně zklamaní, ale ne překvapení, jednání.

15:46 Zástupci děčínského magistrátu Pavel Sinko a Hana Cermonová opustili sál ještě před projednáním slučování děčínských středních škol.

15:39 "Budu stát za paní ředitelkou až do konce. A to i přes to, co jste zde vy a vaše děti dnes předvedli," řekl krajský radní Pavel Kouda (ČSSD)

15:32 K mirkofonu se postavila Eva Bulasová- "Odmítám se vyjadřovat k věcem, které zde byly řečeny. Nikdy jsem se nevyjadřovala do médií a nechala jsem konat kontrolní orgány," řekla s tím, že věří, že má právo na právní a soudní ochranu. Pokud se ukáže, že šikanovala své podřízené, či se dopustila všeho, co jí je připisováno, tak sama odstoupí.

15:28 "Asi není úplně dobré, aby o odvolání ředitelky hlasovaly děti," prohlásil radní Petr Jakubec, který chce přijmout nějaké kompromisní řešení. Zároveň také zpochybnil počty odpůrců současné ředitelky

15:12 Zastupitel Terber (ODS) podal návrh na usnesení: zastupitelstvo bere na vědomí situaci na gymnáziu v litoměřicích, zastupitelstvo ukládá vedoucímu odboru školství prošetřit možná porušení zákonů a učinit všechna opatření k urychlenému uklidnění situace na gymnáziu

15:05 Příspěvky z řad občanů skončili. Nyní hovoří hovoří zastupitelé.

14:50 Velký aplaus od studentů sklidil také místostarosta Litoměřic Jan Szántó (ČSSD), který řekl, že je gymnázium v agónii. Vystupují také kantoři, kteří působení ředitelky Bulasové srovnávají s dobou normalizace za minulého režimu

14:46 Litoměřický starosta žáda zastupitelstvo, aby přijalo taková opatření, aby škola od nového školního roku bez problémů fungovala, aby nehrozil odliv kvalitních pedagogů a žáků. "Čas běží," řekl Ladislav Chlupáč (ODS)

14:35 Tvrdá kritika ředitelky Bulasová pokračuje. Nyní hovoří předsedkyně školské rady, která ředitelku také nešetří. Obviňuje ji ze soustavného porušování nejrůznějších právních předpisů a z toho hrozících problémů. Bulasová na galerii jen kroutí hlavou a usmívá se. Mluví se také o vznikajícím chaosu

14:20 Ke slovu se dostal zástupce litoměřických gymnazistů Jakub SOmmerschuh, který vyjádřil tvrdý nesouhlas studentů s působením současné ředitelky. Po skončení jeho projevu se předsálím nese nadšený aplaus. Po Sommerschuhovi hovoří jeden z profesorů, který tamní situaci přirovnal ke stalinistickým praktikám

14:13 Po poradě vedení zastupitelských klubů byly všechny návrhy na změnu pořadí bodů staženy. Pokračuje se tedy tak podle původního plánu.

14:05 Zastupitel Rybák (KSČM) navrhl přesunout body jednání. Údajně kvůli časové zaneprázdněnosti některých zastupitelů. Tím by bylo projednání problematiky jednání litoměřického gymnázia na neurčito, za ekonomické body jednání. Připojil se také radní Kouda (ČSSD). Někteří zastupitelé projevují nesouhlas na mikrofon. Zastupitel Jaroslav Foldyna (ČSSD) navrhuje jednat tak dlouho, dokud nebudou projednány všechny body.

14:03 Po téměř dvě a půl hodině znovu začíná jednání krajského zastupitelstva. Hejtmanka Jana Vaňhová důrazně odmítá nařčení, že bombu nahlásil někdo ze zastupitelstva, aby se na některé body nedostalo.

13:45 Policie se psovody prohledala celou budovu krajského úřadu. Bombu podle očekávání nenalezla. Během několika minut by opět mělo začít jednání.

13:30 Jednání je stále přerušeno.

11:46 Policie vyklízí jednací sál. Informaci o nebezpečí výbuchu bomby potvrdil ředitel krajského úřadu.

11:32 Podle slov policistů, kteří jsou přítomni v budově, byla nahlášena bomba. Prozatím se snaží vyklidit předsálí. Zástupce ředitele úřadu obvinil protestující, že za nahlášením bomby stojí. "Stejně je to z vašich řad," řekl Jaroslav Pikal. Již dříve byl vypnut zvuk do předsálí.

11:17 Pavel Kouda (ČSSD) navrhl po domluvě celého klubu odvolat z rady kraje Mirko Bernase, nezávislého za Severočechy. K návrhu se připojili i S.cz. Zastupitelstvo jednohlasně rozhodlo o jeho odvolání.

11:10 Zastupitelé po téměř hodině schválili konečnou podobu programu jednání. Byly doplněny některé body - problematika litoměřického gymnázia a odvolání člena rady.

10:43 Slučování děčínských škol je jako 33. bod jednání. Podle odhadů se bude o slučování škol jednat přibližně kolem 12. hodiny. Nyní ale vystupují odpůrci ředitelky litoměřického gymnázia. Ti požadují zařadit nový bod jednání - její odvolání. Jednání jsou přítomni dva ze čtyř krajských zastupitelů za okres Děčín - Jaroslav Foldyna a Petr Jakubec (oba ČSSD), chybí Olga Hrebičková (ČSSD) a Mirko Bernas (nez. za Severočechy.cz).

10:25 V předsálí se tísní odhadem dvě stě studentů a rodičů z Děčína a z Litoměřic. A to přesto, že v sále je dostatek místa. Dovnitř se dostalo pouze několik litoměřických protestujících.

10:23 Hejtmanka Jana Vaňhová zahajuje jednání krajského zastupitelstva.

10:15 Jste horší jak komunisti, nese se předsálím v reakci na to, že nejsou protestujíc vpuštěni do sálu. Pokyn měl vydat jeden z krajských radních.

10:06 Jednání ještě nezačalo. Hájit zájmy děčínských škol přijel náměstek primátora Pavel Sinko, náměstkyně primátora Hana Cermonová, ředitel gymnázia Václav Lešanovský, děčínský zastupitel Vladislav Raška.

9:58 Za dvě minuty by mělo začít jednání zastupitelstva. Jeho členové se pomalu scházejí do sálu.

9:40 Ostraha odmíttá vpustit do sálu protestující studenty. Údajně kvůli kapacitě.

9:00 Před krajským úřadem začala předem ohlášená demonstrace studentů z Děčína, kteří přijeli protestovat proti slučování. Na jejich protest dohlíží přibližně desítka policistů a nedaleko stojí studenti litoměřického gymnázia. Ti volají po odvolání ředitelky Bulasové.