Už na sklonku letošního roku se budou motoristé do děčínské městské části Škrabky dostávat pohodlněji, než je tomu dosud. Zatím tam dopravu komplikuje havarijní stav části vozovky v ulici Na Výšinách a automobilový provoz řídí semafory.

„Město Děčín ve spolupráci s Ústeckým krajem připravilo k výstavbě novou komunikaci. Povede v místě stávající staveništní vozovky využívané při stavbě jednotlivých etap kanalizace a dalších inženýrských sítí na Červený vrc,“ vysvětlil děčínský primátor Vladislav Raška.

Nová silnice odborníky nazývaná také bypassem, tedy jakýmsi náhradním propojením, by měla být dokončena v říjnu. Po celou dobu výstavby bude staveništní komunikace pro běžný provoz uzavřena. Možný bude zřejmě pouze průjezd nákladních vozidel ve výjimečných nutných případech a po předchozí domluvě s vedením stavby.

„Jde o sdruženou investici v objemu prací za zhruba dvacet milionů korun hrazenou jak z peněz Ústeckého kraje, tak rozpočtu města,“ připomněla mluvčí děčínského magistrátu Romana Silvarová. Kraj zaplatí více než třináct milionů, město Děčín přidá dalších šest.

„Budeme se podílet především na financování chodníků a veřejného osvětlení,“ dodal děčínský primátor.

Po dobu výstavby nové komunikační spojnice bude na Škrabky zachován stávající režim dopravy. To znamená, že motoristé tam budou zajíždět ulicí Na Výšinách a i nadále bude provoz řízený semafory se zákazem průjezdu automobilů s nosností nad tři a půl tuny. Dopravní problémy s cestováním na Škrabky tak ještě nějakou dobu potrvají a nové dílčí komplikace přinesou práce na přestavbě staveništní komunikace od křižovatky ulice Saská až po křížení ulic Na Výšinách a Bělská.

#flash|https://g.denik.cz/8/8b/dc_skrabky_bypass.swf|550|500|dc_skrabky_bypass#

Nová komunikační spojnice se po dokončení stane silnicí třetí třídy, o kterou se bude starat Správa a údržba silnic Ústeckého kraje.

„Odborníci posuzovali samozřejmě i další možné varianty, jak vyřešit spojení mezi Teplickou a ulicí Na Výšinách. Tamní komunikace není dostatečně stabilní pro běžnou nákladní dopravu. Jde vlastně o silnici přilepenou ke skále.

„Celková rekonstrukce by si podle stávajících odhadů vyžádala nejméně padesát milionů korun, ale tato částka by ve skutečnosti mohla být i několikanásobně vyšší. Proto nakonec padlo rozhodnutí o novém komunikačním propojení s využitím trasy staveništní silnice a vyústěním do ulice Na Výšinách,“ zdůraznil děčínský primátor Vladislav Raška.