Nečekaný problém řeší v současné době školy. Od 1. dubna totiž podle zákona platí, že pokud má být dítě ošetřeno lékařem, musí mít souhlas obou rodičů. Jenže jak ho mají sehnat, pokud jsou děti daleko od domova, třeba na školním výletě?

Například Základní škola Komenského v Děčíně to vyřešila po svém – nechává rodiče podepisovat speciálně upravený dokument, v němž je řádek o tom, že zmocňují učitele k tomu, aby dal lékařům souhlas s ošetřením dítěte. To se ale některým rodičům nelíbí.

„Rodiče mají pocit, že je to zásah do jejich soukromí," přiznává ředitelka školy Olga Křivohlavá. „Souhlas rodičů ale potřebujeme, učitel na výletě musí mít pověření."

Dokument se zmocněním učitele vznikl tak, že ho škola stáhla z webových stránek Krajské zdravotní a. s. Tam sice takový dokument opravdu je, ovšem o zmocnění rodičů v něm není ani slovo. Ten řádek si tam dala sama škola.

„Jakékoliv upravené formuláře nejsou dílem Krajské zdravotní, distancujeme se od nich," říká mluvčí společnosti Jiří Vondra s tím, že takto upravený dokument zřejmě putuje po více školách – a také školkách – na Děčínsku.  „S tím, že si ho sami upravili, se na nás obrátil jeden z rodičů, jemuž se taková úprava nezdála," přiznal Vondra.

„Na upraveném dokumentu není hlavička Krajské zdravotní," oponuje Křivohlavá s tím, že kvůli zákonu škola dokonce zvažovala zrušení školních výletů, což by děti mrzelo. Jenže podle ředitelky je třeba, aby byli chráněni i učitelé.

„Když jsme na výletě v Děčíně, žádný dokument rodiče podepisovat nemusí. Pokud ale jedeme někam dál, tak ano. Představte si, že se dítě zraní třeba na výletě v Praze – a učitelka tam se zraněným dítětem bude čekat třeba tři hodiny, než dorazí rodiče?"

Ředitelka proto rozhodla, že pokud rodiče upravený dokument nepodepíší, jejich dítě nemusí na výlet vůbec jet.

A co se vlastně v zákoně píše? „Pro poskytnutí zdravotních služeb, které mohou podstatným způsobem negativně ovlivnit další zdravotní stav pacienta nebo kvalitu jeho života, je potřeba souhlasu obou rodičů, jsou-li jeho zákonnými zástupci". Podle ministerstva zdravotnictví se přitom ale nový zákon nevztahuje na akutní případy.