Přípravu na povinnou školní docházku nabízejí dětem s odkladem některé základní školy na Děčínsku. Nejen v souvislosti s povinným předškolním vzděláváním otevírají bezplatné přípravné třídy, které je snadněji začlení do vyučovacího procesu. Podobných tříd přibývá.

Otevření přípravné třídy chystá například Základní škola U Nemocnice v Rumburku. „Činnost pedagoga v přípravné třídě je zaměřena na systematickou přípravu dětí na zahájení vzdělávání v základní škole. Cílem je vybavit dítě odpovídajícími dovednostmi a návyky, například rozvoj řečových dovedností, samostatnosti, sociálních dovedností a podobně,“ uvedla ředitelka školy Romana Bušková.

Předškolní vzdělávání je pro děti, které před začátkem školního roku dosáhnou pěti let, povinné od loňského školního roku. Přípravné třídy jsou určené pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazení do takové třídy vyrovná jejich vývoj.

Přípravnou třídu mohou školy otevřít, pokud se do ní přihlásí dostatečný počet dětí. Na rumburské základní škole ji ve školním roce 2018/2019 otevřou, pokud se v ní bude vzdělávat nejméně deset dětí. „Minimální počet žáků v přípravné třídě je 10, maximální 15. Pokud se přihlásí méně než 10 dětí, přípravná třída nebude otevřena,“ dodala Bušková.

Málokterý rodič o možnosti přihlásit své dítě do takové třídy ale ví. „Spousta maminek o tom neví a ve většině školek to ani neinzerují, přitom je to pro děti s odkladem mnohem lepší příprava než ve školce,“ myslí si Helena Milcová, která ostatní maminky na otevření přípravné třídy upozornila na Facebooku. „Já chtěla minulý rok, ale třídu neotevřeli pro malý zájem,“ doplnila ji Lucie Munzarová.

Do přípravné třídy mohou rodiče své děti přihlásit prostřednictvím webových stránek škol, o přihlášku mohou požádat i přímo ve škole. Žádost pak odevzdají při zápisu do školy. K žádosti ale musí doložit také doporučení školského poradenského zařízení k zařazení jejich dítěte do přípravné třídy.

Přípravná třída už několik let funguje také na Základní škole Březová v Děčíně. „Velkou výhodou je snížený počet dětí v kolektivu, což umožňuje individuální přístup pedagoga. Děti se účastní akcí školy společně s žáky 1. stupně,“ řekla už dříve tehdejší ředitelka školy Iva Košková.

Přípravné třídy v Děčíně pravidelně otevírají také Základní škola ve Školní ulici, ve Vrchlického ulici, Máchovka, Vojanovka nebo Základní škola v Boleticích. Třídu nabízí také Základní škola v Benešově nad Ploučnicí.

ÚLEVA ŠKOLKÁM

Od zavedení povinného předškolního vzdělávání do přípravných tříd už nemohou školy zařadit děti, které nemají povolený odklad. Těm podmínky pro předškolní vzdělávání zajišťují mateřské školy. Podle odboru legislativy ministerstva školství by totiž přípravné třídy nadále neměly suplovat mateřskou školu, ale mají naopak pomáhat těm dětem, které z nějakého důvodu odklad mají.

Vzdělávací program přípravných tříd tak má umožnit dětem snadnější začlenění do vyučování v první třídě. Tím se má předcházet případným neúspěchům školáka. Ten totiž může často ovlivnit jeho další vývoj, protože jej může stresovat.