Předškoláci pro své kamarády v Německu vyrobili dárky spolu s medinautkou, která je po dobu 2 měsíců seznamovala s německým jazykem, a měli možnost dvakrát během projektu navštívit i sousední zemi.

Výletem do Wildparku v Altenbergu za lesními zvířátky a návštěvou mikulášské oslavy místní školky v Krippenu měly děti z Riegrovky možnost rozvinout své jazykové povědomí a získat tak trvale pozitivní vztah k sousední zemi. Rozmanité poznávání sousední země bylo pro děti, rodiče i pedagogy zkušeností příhraničního porozumění.

Za MŠ Riegrova Zdena Plachá a Bc. Kamila Ulbrichtová