Z žaloby, plyne, že vedení školy a dva její studenti považují rozhodnutí zastupitelstva za nezákonné. Zastupitelé dnes toto tvrzení odmítli a uložili vedení kraje se proti žalobě bránit.

Krajský radní Petr Jakubec (ČSSD), který má školství na starosti, řekl, že případ, kdy organizace zřizovaná krajem svého zřizovatele žaluje, je velmi neobvyklý. Vedení školy podle něj se sloučením s dalšími dvěma školami nesouhlasilo. Uvedl, že podobný nesouhlas zaznamenává ve většině případů, kdy kraj některé školy slučuje, hlavně u organizací, které přestanou existovat. Nikdy se kvůli tomu ale kraj ještě soudit nemusel.

Škola a studenti v žalobě namítají, že rozhodnutím o sloučení škol jsou narušena jejich veřejná subjektivní práva, včetně práv daných ústavou, listinou práv a svobod nebo mezinárodními smlouvami. Rozhodnutí označili za nezákonné a za "extrémní vybočení z obecných principů spravedlnosti a zjevný projev arogance moci". Obávají se tak rušení některých oborů ve škole.

Jakubec tvrdí, že kraj jako zřizovatel tří škol, které se zastupitelstvo rozhodlo loni v prosinci sloučit, měl na takový krok právo. Odmítl možnost, že by se na sloučené škole měl rušit nějaký obor. Uvedl, že kraj podobně postupuje už od roku 2003, od té doby sloučil asi 20 škol. Odůvodnil to především ekonomickými výhodami a snižováním počtu žáků středních škol. Zatímco v letošním školním roce navštěvuje střední školy v regionu téměř 40.000 žáků, v roce 2015 jich bude o asi 10.000 méně. Kraj proto plánuje postupně zřídit síť středních škol a učilišť, které budou mít minimálně 600 žáků.

Zastupitelé dnes například rozhodli, že se sloučí obchodní akademie a střední škola zemědělská a ekologická v Žatci na Lounsku. Předseda výboru pro výchovu, vzdělávání a zaměstnanost Oldřich Bubeníček (KSČM) tvrdí, že jejich výbor slučování kontroluje, naposledy navštívil sloučené školy v Mostě a Bílině. Podle něho kontrola dopadla dobře.