„Ani jsme o nějakou finanční náhradu nežádali. Škody v námi spravovaném území nebyly při letošních povodních naštěstí nijak rozsáhlé. Došlo k poničení některých cest. Potřebné peníze na jejich obnovu získáme 
z pojištění majetku a částečně je budeme hradit z běžných provozních nákladů," uvedl ředitel Národního parku České Švýcarsko Pavel Benda.

Dodal, že voda nejvíce řádila v oblasti Krkonoš, kam by mělo směřovat na nápravu škod více než 150 milionů korun.

„Po povodních jsme se zajímali hlavně o to, v jakém stavu jsou rybníčky, tůňky a další vodní plochy. Naštěstí tam prakticky k žádným velkým škodám nedošlo. Proto jsme také nepožadovali nějaké mimořádné posílení našeho rozpočtu," popsal situaci na území Labských pískovců šéf děčínské správy této chráněné krajinné oblasti Petr Kříž.