Skalní věž Žlebská jehla bude i nadále stát nad mezinárodní železniční tratí do Německa. Její stržení požadovala Správa železniční dopravní cesty. Podle jejích posudků totiž hrozí její zřícení, čímž by mohla ohrozit životy lidí ve vlacích.

Výjimka se zamítá

„Správa CHKO Labské pískovce zamítla žádost na udělení výjimky podle zákona o ochraně přírody a krajiny na  odtěžení Žlebské jehly, která leží mezi Dolním Žlebem 
a státní hranicí nad železniční tratí," uvedl vedoucí Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce  Petr Kříž.

Ze znaleckého posudku, který si Správa CHKO nechala zpracovat, vyplývá, že pro bezpečnost trati je dostačující stabilizace této unikátní skalní dominanty. S tím také počítal původní projekt.

„Bohužel nemáme nač reagovat, protože nemáme k dispozici ani rozhodnutí Správy Chráněné krajinné oblasti Labské pískovce, ani zmiňovaný posudek," říká mluvčí Správy železniční dopravní cesty Jakub Ptačinský.

O odtěžení Žlebské jehly požádala vloni společnost SG-Geoprojekt, která zastupuje Správu železniční dopravní cesty. Oproti původnímu projektu, který počítal se stabilizací skalního masivu, chtěla celou věž postupně odtěžit. Argumentovala, že podle jejích měření a znaleckých posudků to bude nezbytné.

„Máme posudek, že je nezbytné odtěžení této věže, sanace podle našich posudků možná není," vysvětluje Ptačinský s tím, že je nutné zvažovat i ekonomickou stránku. Případná sanace by totiž byla velmi nákladná. Okolo věže je poměrně těžce přístupný terén, což by značně komplikovalo dopravu materiálu potřebného k zajištění sanace.

Z posudku, který vypracoval Ústav struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR však vyplývá, že to není nutné.

„Protože se jedná o velký zásah v nejcennější první zóně chráněné krajinné oblasti, nechali jsme zpracovat posudek od Akademie věd ČR. Ten ukázal, že existuje i jiné řešení, než odtěžení věže. Pro přírodu v kaňonu Labe bude rozhodně šetrnější. Oblast je nejen mimořádně cenná, ale je také oblíbeným turistickým 
a horolezeckým cílem," vysvětluje Kříž.

„Na základě předložených podkladů nelze vyvodit závěr, že na Žlebské jehle došlo 
v průběhu posledních cca tří let k výraznému zhoršení stabilitní situace. Znalecké posudky a měření nejsou dostatečně reprezentativní. Ani 
z předložených posudků a ani z předložených měření nelze vyvodit závěr o nezbytnosti odtěžit Žlebskou jehlu," uvádí se ve znaleckém posudku Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.

Přijde odvolání?

Přesto rozhodnutí Správy Labských pískovců neznamená definitivní záchranu velké skalní věže nedaleko Dolního Žlebu. Proti rozhodnutí ochranářů je totiž možné se odvolat.

„O tom, zda se případně odvoláme, rozhodneme poté, co obdržíme rozhodnutí písemně. Poté jej zkonzultujeme 
s našimi právníky," dodává mluvčí Ptačinský.