Přejít bez úhony Modrou na Děčínsku je v současné době téměř nemožné. Tající sníh totiž stéká z okolních polí a luk a zaplavil tamní silnici. Tvoří se tu obrovská jezery, místy hluboká patnáct centimetrů.

„Lidi tudy musí procházet k autobusové zastávce, děti do školy, pokud jdou do Jílového pěšky,“ ukazoval na kaluže Zdeněk Sanktus z Modré. Co chvíli uskakoval, aby ho projíždějící auto nejen nenahodilo kalnou vodou, ale dokonce i nesmetlo ze silnice. Málokterý z řidičů totiž projíždí Modrou předepsanou padesátkou.

Silnice má nový povrch a žádné závady na ní nejsou na první pohled znát. Co jí ale chybí, jsou kanálové vpusti, jež by vodu pobíraly a sváděly do sousedního potoka.

„V tomto úseku byla kompletně provedena souvislá oprava povrchu, to znamená výměna tak zvané obrusné vrstvy, a to v roce 2007. O nedos­tatcích, které se týkají kanálových vpustí, víme, s opravou začneme v jarních měsících ,“ tvrdil Marek Macho z ústeckého pracoviště Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Chomutov. Doplnil, že silničáři za opravy nic nezaplatí, dodavatelé je provedou v rámci reklamace.

Lidé si ale stěžují i na rozbité chodníky. „Jsme správci komunikací I. třídy, chodníky nejsou naší starostí. Lidé se musí obrátit na obec,“ poradil Macho.

Město Jílové nechce nechat Modrou na pospas vodě a autům. Už má zpracovaný projekt, v rámci něhož se dočkají rekonstrukce vpusti i chodník. Celá stavba by měla vyjít na zhruba dvacet milionů korun, podílet by se mělo Ředitelství silnic a dálnic Chomutov asi devíti miliony, město deseti. „Máme zhruba dva miliony, o zbytek jsme koncem února požádali Fond dopravní infrastruktury. Čekáme, jak žádost dopadne,“ řekl jílovský místostarosta Václav Zibner.

To potvrdil i Marek Macho z ŘSD. „Vím o tomto projektu, ale i kdyby radnice peníze nezískala, lidé se nemusí bát, že bychom vpusti neopravili. Uděláme to i tak,“ dodal Macho.

Místostarosta Zibner také slíbil, že v případě zamítnutí žádosti, si město bude muset s výstavbou chodníku poradit jinak. Po dostavbě D8 totiž přibylo v Modré aut, jen loni se na této silnici přepravilo více než šest set tisíc obyvatel.

„Lidem, kteří kolem silnice žijí, musíme proto dopřát trochu komfortu v podobě nových chodníků a přechodů,“ poznamenal Zibner. Doplnil, že v rámci projektu nechala radnice zpracovat i dokumentaci k výstavbě oboustranných autobusových zastávek včetně přechodů pro chodce v Martiněvsi, v Modré u Lidového domu a v Modré u prodejny, u odbočky na Kamence