Termín obnovení silničního provozu na komunikaci z Hřenska do Německa alespoň jedním jízdním pruhem se zase posouvá. Původní odhad, že by motoristé mohli silnici, kterou ohrožují nebezpečné skály, začít užívat už okolo poloviny října, se ukázal jako nerealistický.

„Na počátku tohoto týdne jsme znovu jednali se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, správou národního parku České Švýcarsko a policií. Dohodli jsme se na konkrétních úkolech, které zajistí jednotlivé složky. Ze zhodnocení situace ale vyplynulo, že silničáři nebudou moci zajistit podmínky bezpečného provozu dříve, než na konci října,“ vysvětlila tajemnice hřenské radnice Jaroslava Antonová.

Ředitelství silnic a dálnic se musí postarat o vybudování bytelného pískového lože, do kterého pak skalní četa národního parku bude shazovat uvolněné balvany. Zároveň bude nutné pro zprovoznění jízdního pruhu podél nábřežní zdi položit dřevěnou rampu stejné výše, jako je chodník. I Po něm totiž budou po dobu provizorního provozu jezdit auta. Do skal nechá národní park instalovat čidla monitorovacího zařízení, které bude propojené se semafory na obou stranách uzavřené silnice. V případě rizika skalního řícení měřící systém vyšle včas varovný signál k uzavření komunikace.