Vyhlídky na to, že by ještě do konce tohoto týdne mohla být silnice z Hřenska do Německa alespoň omezeně průjezdná, se zatím nenaplní. Riziko skalního řícení, které si vynutilo uzavření komunikace k hraničnímu přechodu, totiž zůstává stále příliš vysoké.

Monitoring

Než dojde na samotnou sanaci tamních skal, která bude zřejmě dlouhodobější záležitostí, měl by nestabilní masivy hlídat monitorovací systém. Bude propojený se semafory z obou stran uzavřené komunikace. Jakmile by čidla zaznamenala sebemenší pohyby znamenající přímou hrozbu skalní řícení, na semaforech naskočí červená a provoz bude zastaven. Pak by následovala další nutná opatření,“ informoval mluvčí národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Zařízení nemají

Žádné monitorovací zařízení ale správa parku nevlastní. Musí si ho zapůjčit od některé odborné firmy. Pronájem a samotný provoz monitoringu vyjde řádově na desetitisíce až statisíce korun.

O možných způsobech zabezpečení narušených pískovcových skal v Hřensku už v tomto týdnu jednali zástupci správy parku s představiteli obce. A také s místními podnikateli, kterým hotely a penziony vyprázdnila nejprve srpnová povodeň a teď uzavřená silnice, po níž nemohou přijíždět hosté z Německa.

„Dvě třetiny šířky silnice už oddělují betonové zátarasy. Chtěli jsme vědět, jaké jsou předpoklady možného zprůjezdnění alespoň krajního, od skály nejvzdálenějšího jízdního pruhu. Na schůzce se hovořilo o tom, že by se tak mohlo stát nejdříve za dva týdny. Je to dost dlouhé čekání,“ poznamenal hřenský starosta Josef Černý. V tu dobu ještě netušil, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) odhaduje, že na zatímním režimu uzavírky se nebude nic měnit minimálně tři týdny.

„Budeme o tom ještě jednat se správou národního parku. Hlavně si musíme ujasnit, jakým způsobem tam bude zajištěná bezpečnost provozu v případě zprůjezdnění jednoho jízdního pruhu a poté i v době sanačních prací,“ vysvětlila mluvčí ŘSD Nina Ledvinová.

Samotné sanaci nebezpečných skal musí předcházet odstranění dvou kamenů, které hrozí bezprostředním zřícením na silnici. Pro jejich shození musí silničáři na vozovce vytvořit takzvané dopadové lože. Jeho umístění bude vycházet z odborných propočtů, aby nedošlo k poškození samotné komunikace.

Musí dolů

„Ty uvolněné balvany prostě musí dolů, protože není jiný možný způsob jejich zabezpečení. Ostatní části skal je možné propojit monitorovacím systémem. A samozřejmě riziko řícení se podaří zažehnat až celkovou sanací. Ta by měla spočívat v podezdívkách a ukotvení na stabilní masivy, “ připomněl geolog Jiří Zvelebil, který pro správu Českého Švýcarska pracuje jako odborný konzultant.

Pokud by podobné skalní řícení hrozilo jinde, než na území národního parku, odborníci by se přikláněli k razantnějšímu zažehnání hrozby. Na řadu by nejspíš přišel odstřel skály.

„To ale není vzhledem k okolní zástavbě v Hřensku dost dobře možné. Navíc ochránci přírody se vždy nejprve snaží preferovat pokud možno šetrnější zásahy, než odstřely,“ dodal Zvelebil. Kdyby se celý masiv čtyř nestabilních skalních objektů zřítil, komunikaci by zavalilo asi devadesát kubíků kamene, tedy skoro dvě stě tun pískovce.

Legislativa

Pořád ale není jasné, kdo sanaci v řádech milionů korun zaplatí. Legislativa v tomto směru totiž není jednoznačná. Jeden zákon tuto povinnost ukládá správci pozemků, odkud nebezpečí hrozí. Měl by to být tedy národní park. Druhý zákon ale zase říká, že o sanaci by se měl postarat ten, jehož majetek je v ohrožení. Zásah by tedy mělo hradit Ředitelství silnic a dálnic. Záležitost je už půldruhého roku předmětem sporu, o kterém Městský soud v Praze ještě ani nezačal jednat.

Janov

„Po předchozím zastavení prací už alespoň zase pokračuje sanace nebezpečné skály nad uzavřenou silnicí z Hřenska do Janova. Máme tam čidla, která v případě nějaké nestability a tím ohrožení bezpečnosti spustí sirénu a pracovníci odborné firmy daný prostor okamžitě opustí,“ vysvětlil mluvčí národního parku Tomáš Salov. Sanační práce by měly pokračovat tak, aby mohlo dojít k co nejrychlejšímu znovuotevření silnice. S její uzavírkou správa ŘSD počítá do osmého října.