„Rekonstrukce části silnice z Krásné Lípy do Velkého Šenova, která slouží dopravě ve Šluknovském výběžku, zahrnovala kompletní opravu povrchu vozovky v délce 16 km. Součástí byla také rekonstrukce stávajících 21 silničních propustků, 8 mostů, opěrných zdí a odvodnění komunikace,“ popsala opravu mluvčí firmy Eurovia CS Iveta Štočková. Právě Eurovia tendr na rekonstrukci vyhrála, kraj zaplatil za opravu 247 milionů korun. Většinu nákladů zaplatila Evropská unie, přispěl i stát. Z krajského rozpočtu šlo 20,5 milionu korun.

Kromě toho ve Velkém Šenově, v Brtníkách a v Krásné Lípě nechal kraj silnici odvodnit. „Vedle hlavního spojení z Krásné Lípy na Rumburk a Varnsdorf je tato komunikace nesmírně důležitá pro napojení Šluknova, Velkého Šenova, Brtníků, Mikulášovic a dalších obcí. Věřím, že doprava bude díky této dokončené rekonstrukci plynulejší a pro všechny mnohem příjemnější a pohodlnější,“ uvedl při slavnostním otevření opravené silnice hejtman Ústeckého kraje Jan Schiller.

Ve Šluknově vybudovali novou cyklostezku.
Na kole bezpečně. Příznivci cyklistiky se dočkali nového úseku u Šluknova

Výhrady k dokončené rekonstrukci má starosta Krásné Lípy Jan Kolář. Jedním z míst, se kterým není spokojen, je křižovatka nedaleko Křinického náměstí, kde nejsou dobré rozhledové poměry. „Při přípravě projektu jsme požadovali, aby se vyřešila místa kritická z pohledu bezpečnosti provozu. K našim podnětům bohužel nebylo přihlédnuto a zůstala tam tak místa, kde se auta musí při vyhýbání zastavit,“ říká krásnolipský starosta a zároveň předseda Sdružení pro rozvoj Šluknovska s tím, že se ale za posledních osm let stav silnic na Šluknovsku výrazně zlepšil. V tomto regionu přitom dříve patřily pozemní komunikace k nejhorším v kraji, dnes jsou téměř všechny hlavní silnice již opravené.

Podle starosty způsobovala oprava silnice ve městě velké problémy. „Zvlášť v dobách, kdy byly úplné uzavírky. A auta nerespektující objížďky nám pak jezdila po místních komunikacích, které mnohdy poškodila,“ říká Kolář s tím, že rekonstrukci často kritizovali kvůli narušení klidu dopravou v okrajových částech i lidé, kteří se následně obraceli na radnici. Úředníci jim pak museli vysvětlovat, že se nejedná o městskou, ale krajskou investici a je za ni zodpovědné hejtmanství.

Na rekonstrukce silnic se chce kraj zaměřit i v příštím roce, kdy do nich plánuje investovat mezi jednou a dvěma miliardami korun. „Přesná částka bude záležet na vypsaných dotačních titulech z Evropské unie a ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Jedna miliarda je ale spodní hranice, pod kterou bychom nechtěli jít,“ dodal krajský radní pro finance Jan Růžička.