Finančně nejnáročnější silniční stavbou se pro nejbližší dva roky stane na Děčínsku budování takzvané Vilsnické spojky, která ulehčí dopravními zatížení děčínské městské části Rozbělesy a vyžádá si více než tři sta milionů korun. S jejím dokončen do provozu se počítá v říjnu roku 2010. Zlepšení stavu komunikací se ale dočkají i motoristé v dalších místech děčínského regionu.

„Jde o záměry, které v současné době jsou buď v přípravné fázi a nebo už byly zahájeny práce na projektech a studiích. Nebudou to zrovna levné investice vyžádají si v jednotlivých případech řádově desítky až několik set milionů korun,“ uvedla Ivana Pekařová, vedoucí děčínského provozu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje.

Už nějakou dobu silničáři rekonstruují vozovku z České Kamenice do Jiříkova. Její obnova bude v příštím roce pokračovat. Zároveň se počítá se zahájením některých dalších rekonstrukcí. Bude mezi ně patřit i silniční propojení z Ludvíkovic na děčínské Folknáře.

„Jde o poměrně úzkou komunikaci, kde se i vzhledem k výstavbě rodinných domků očekává zvýšení dopravní frekvence. Proto tam dojde k vybudování výhyben a v některých místech se silnice podle dispozičních možností také rozšíří,“ doplnila šéfka silničářů Děčínska. Připravovanou je i rekonstrukce z Děčína do Benešova nad Ploučnicí a dále na Starý Šachov .

„Po téhle komunikaci jezdím denně do práce a myslím, že v některých místech by si obnovu zasloužila už dávno. Provozní podmínky pro řidiče tam nejsou ideální,“ poznamenala řidička Alena Houšková. Může se těšit i na to, že se zlepší stav silnice z Benešova přes Dolní a Horní Habartice do Markvartic.

Opomíjené nebudou ani vozovky v severní části regionu. K těm rozsáhlejším rekonstrukcím se zařadí obnova silnice z Varnsdorfu na Krásnou Lípu a dále do Brtníků a Velkého Šenova. Lépe se motoristům bude jezdit i po dokončení obnovy komunikace z Rumburku do Šluknova. A totéž platí i v případě silničního propojení ze Šluknova do Lipové a Lobendavy.

„Rekonstrukce této silnice známé pod pojmenováním Drážďanská je důležitá nejen kvůli zlepšení momentálního stavu, ale sehrává svůj význam i ve vazbě na otevření hraničního přechodu z Lobendavy do německého Langburgersdorfu ,“ připomněla Ivana Pekařová.

Část silnice už byla nedávno opravená. Jenže už jsou na ní znatelné výtluky a díry. „A také se stahuje vody protékající z oblasti kamenolomu v Císařském. Pokud vím, tak provozovatel tam udělal nějaké opatření, ale zřejmě se plně neosvědčila a nebo není věnována náležitá pozornost pravidelnému čištění svodnic. Voda z kamenolomu se tam valí dál,“ poznamenala Hana Hentschelová, která po dané komunikaci projíždí denně do práce do Děčína.

Obecně pro všechny připravované rekonstrukční práce a obnovy vozovek v děčínském regionu platí, že většinou dostanou nejen nový živičný povrch, ale dojde na nich i k potřebným opravám všech mostků a mostů a propustí. Zlepší se tak i systém jejich odvodnění.

„Zatížení prakticky všech komunikací s rozvojem dopravy neustále vzrůstá. Týká se to i mnohých úseků, které původně měly charakter místních vozovek s minimálním provozem. Jsou úzké, nemají dostatečně stabilní základy. Ty parametry se musí změnit ve prospěch zlepšení plynulé a bezpečné dopravy,“ dodala šéfka děčínského povozu Správy a údržby silnic Ústeckého kraje Ivana Pekařová.