Když vstupuji do velké, světlé místnosti, tak kolem stolu, pokrytém starými novinami sedí pět zapálených výtvarníků. Každý z nich má svůj vlastní tvůrčí úkol, na kterém se zaujetím pracuje. Avšak počet zúčastněných se v průběhu mé návštěvy neustále mění, je to tím, že někteří už mají „vymalováno“, přicházejí další, aby se podívali, jak jim to jde, jenom tak si popovídat nebo jsou zvědaví, kdo že je to navštívil.

„Připravujeme se na Vánoce,“ říká Jolana Uhlířová, která vede kroužek výtvarné činnosti: „Klienti vyrábějí vánoční ozdoby a drobné šperky z keramiky, aby mohli potěšit své blízké a přátele.“

Výzdoba domova

Dvakrát až třikrát do týdne zajíždí výtvarnice Jolana Uhlířová do Brtnického domova. Výtvarný kroužek je hojně navštěvován zejména ženami, ale navštěvují jej i muži. Činnost se skládá z práce s papírem, modelovacími hmotami, sušinou a dalšími materiály a využívá se mnoho výtvarných technik, aby tvorba byla co nejpestřejší.

Výrobky z dílny tvoří převážnou část výzdoby prostor domova a klienti se s nimi pravidelně zúčastňují soutěží a výstav pro potěšení své i veřejnosti.

„Letos máme radost z toho, že do dvou kalendářů na rok 2010 byly vybrány obrázky našich klientů. To naše svěřence i nás motivuje k další práci, “ říká Jolana.

Když odcházím, doprovázejí mě dva klienti.

„Přijedeš zase?,“ptá se Pavel a zve mě i do Agentury Pondělí v Rumburku, kde se účastní dalších aktivit.

„Určitě přijedu“, odpovím a oba mi mávají.

Nemůžu si pomoci, ale radostná nálada, kterou mi brtničtí klienti předali jako dárek, ve mně zůstává celý podzimní sychravý den.

Cílovou skupinou Domova pro osoby se zdravotním postižením ve Šluknovském výběžku jsou klienti a klientky, kteří mají převážně kombinované postižení. Žijí zde lidé s lehkou mentální retardací až po hlubokou mentální retardaci. Jsou zde lidé plně mobilní, částečně mobilní, ale i zcela imobilní. Lidé nevidomí i někteří neslyšící. Mnoho klientů zde žije již od nejútlejšího věku. Posláním domova je prostřednictvím pobytové sociální služby podporovat uživatele v začleňování do běžné populace a v souladu s tím je motivovat k činnostem, které tomuto napomáhají. Zároveň zajistit základní ošetřovatelskou péči s přihlédnutím ke zdravotnímu stavu uživatele a jeho individuálním potřebám.

Domov pro osoby se zdravotním postižením v Brtníkách je příspěvkovou organizací Ústeckého kraje, který se velkou měrou podílí na jeho financování.

ZDEŇKA ONDRUŠOVÁ