Během několika let v Ústeckém kraji skončí těžba uhlí, počítá se také s postupným útlumem uhelných elektráren. Aby se region s těmito zásadními změnami snáze vyrovnal, dostane z Fondu spravedlivé transformace 15,8 miliardy korun na modernizační projekty. V prvním kole mezi těmi strategickými uspělo 11 záměrů z celkových 49 přihlášených, které byly zařazeny do Plánu transformace Ústeckého kraje  a doporučeny k zařazení do Plánu spravedlivé územní transformace. Mezi nimi jsou i dva z ústecké UJEP, která cílí především na vzdělanost nebo výzkum v oblasti obnovitelných zdrojů, na něž by měla získat více než dvě miliardy korun.

„Z toho mám radost, považuji to za úspěch. Univerzita totiž bude propojená i s ostatními projekty. Za mne je dobrým projektem také příprava na gigafactory, protože by se na to měla navázat proměna automobilového průmyslu směrem k elektromobilitě,“ uvedl hejtman Jan Schiller (ANO).

Němec Niklas Klingebiel pěstuje mák na Litoměřicku
Jako dítě jedl koláče s mákem, teď ho sám pěstuje. České tradice se ujal Němec

Dostatek podpory našel také projekt těžby lithia na Cínovci, hlubinný geotermální zdroj České geologické společnosti, vybudování vodíkové čerpací stanice a pořízení vodíkových autobusů v Ústí nad Labem. Do vzdělávání, podporovaného zaměstnávání a sociálního poradenství ve spojitosti s útlumem těžby uhlí se chce pustit úřad práce. Stranou nezůstala ani přeměna uhelného lomu ČSA, kde v příštích letech utichne hluk rypadel.

Na vodík se zaměří projekt v zóně Triangle, kde chce společnost For H2Energy vybudovat vodíkové hospodářství včetně jeho skladování a distribuce, případně výroby elektřiny z něj. Významným podpořeným projektem je Transformační centrum Ústeckého kraje, které by se mělo stát pilířem proměny celého regionu. Bude podporovat malé a střední podniky při transformaci a otevře jim cestu k moderním technologiím.

„Vnímám velmi pozitivně různorodost aktérů zapojených do procesu transformace našeho kraje. Přínosná bude spolupráce kraje s univerzitou, obdobně bude užitečná například spolupráce Úřadu práce s našimi středními školami,“ uvedla radní pro oblast strategie přípravy a realizace projektů Iva Dvořáková.

Eva Vopelková
Dvě tečky i pár trojúhelníků. Města prokoukla, díky důvtipu dvou grafiček

Doporučené projekty ale ještě nemají zcela jisté peníze. Seznam, který schválila RSK, nyní putuje na ministerstvo, z vládní úrovně jej pak zašlou Evropské komisi. Teprve ta rozhodne o tom, které projekty budou z tohoto evropského fondu prostřednictvím operačního programu podpořené. Je tak možné, že v Bruselu neuspějí všechny vyslané projekty. I to je jeden z důvodů, proč stálá komise vybrala jedenáct projektů za 9,6 miliardy korun, ačkoliv na strategické záměry byla vyčleněna jen polovina z peněz FST pro Ústecký kraj, tedy 7,9 miliardy korun.

Neúspěšní žadatelé ale nemusí své projekty házet do skartovačky. Mohou se ucházet o podporu z FST v jeho druhé polovině určené na tématické projekty. Navíc by do regionu měl zamířit další obří dotační titul. Na modernizační fond by mělo být pro tři kraje, tedy kromě Ústeckého ještě pro Moravskoslezský a Karlovarský, určeno 160 miliard korun, z toho by přibližně 50 miliard měl získat Ústecký kraj.