Přístupné je nejen jeho obyvatelům, ale i ostatním seniorům z Krásné Lípy. Na hodinách na zájemce čeká jemné cvičení v klidném tempu, protažení těla, uvolnění, autorehabilitace i nácvik správného dýchání pod vedením zkušené cvičitelky Ireny Kubicové. První cvičení proběhne 13. února, poslední pak 17. dubna. Cvičení jógy pro seniory dlouhodobě podporuje Kostka Krásná Lípa. Více informací získají zájemci na telefonu 728 974 010.