V domově pro seniory v Kamenické ulici v Děčíně se konaly sportovní hry pro klienty Centra sociálních služeb Děčín. Soutěžilo se v disciplínách přizpůsobených klientům jednotlivých zařízení a bylo vidět, že se všichni rychle a bez problémů zapojili do sportovního zápolení. Soutěžilo pět družstev, z Domova pro seniory tři a DOZP Horní Žleb vytvořil dvě družstva po třech soutěžících.

Mezi nové disciplíny patřila tzv. mačkaná, jež spočívá v mačkání připravených papírů do „tubusu“. Po časovém limitu se papíry „vytlačily“ a jejich počet bodově ohodnotil – každý papír jeden bod. Bylo viditelné , že si tato disciplína získala své příznivce z řad téměř všech soutěžících. Dalšími disciplínami byly např. hod na terč, košíková nebo vyhledávání barevných papírů založených v knize na časový limit. Co papír, to bod. Soutěžící se nezalekli ani skládání vylosovaných slov z puzzlů, vše dopadlo na výbornou a všichni společně ohodnotili výkony bouřlivým povzbuzováním.

Do sportovního klání se zapojili i hendikepovaní klienti a podle jejich výrazu a výkonů bylo vidět, že jim šla hra pěkně od ruky. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem klientů, kteří si nenechali ujít sportovní hry a přišli povzbudit soutěžící k lepším výkonům, i když sami se zapojit nechtěli.

Na prvním a třetím místě se umístila družstva děvčat ze Žlebu a druhé místo si vybojovali klienti Domova pro seniory. Hodnotné a praktické ceny si odnesli nejen soutěžící, ale i přísedící publikum.

Magdalena Hanáčková