I senioři mají své sportovní hry, a to dokonce se speciálními disciplínami. Své dovednosti v nich mohli předvést klienti Domova pro seniory v Kamenické ulici v Děčíně.

Do soutěže nastoupila čtyři čtyřčlenná družstva. V jednotlivých disciplínách se pak všichni vystřídali. Lítý boj se konal například ve párování ponožek, navazování kousků provázku na čas, skládání dřevěných kostek jednou rukou nebo hledání novinových výstřižků v knize. Všechny disciplíny byly vybrány tak, aby procvičily jemnou motoriku klientů, donutily k soustředění na daný úkol a zároveň pobavily.

Ti, kteří se přímo nezapojili do soutěže, povzbuzovali své kolegy velkým potleskem.

O tom, že je o takové akce zájem, svědčí i velká účast soutěžících a diváků. Za pomoci personálu se dostavili i imobilní klienti. Pro soutěžící byly na závěr velkou odměnou vyhrané ceny a pro personál, který akci zajišťoval, radost vyzařující z jejich tváří.

Domov pro seniory je pobytové zařízení Centra sociálních služeb Děčín, jehož posláním je poskytovat sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost zejména z důvodu věku, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické osoby. Služby jsou poskytovány dle individuálních potřeb s přihlédnutím k aktuálnímu zdravotnímu stavu klienta.

Magdalena Horká