V Děčíně začne již brzy fungovat univerzita třetího věku. Fakulta dopravní ČVUT totiž získala příspěvek na podporu otevření Univerzity třetího věku i pro své děčínské pracoviště. Senioři v Děčíně tak mají možnost využít dvouletý kurz zakončený osvědčením, ve kterém se seznámí se základy práce s počítačem, sociologií všedního dne a naučí se praktické konverzaci v angličtině.

„Otevření Univerzity třetího věku je dobrou zprávou pro naše seniory. Jsem si jistý, že bude o studium velký zájem zájem. Jako primátor tuto aktivitu ČVUT velice podporuji,“ řekl František Pelant, primátor města.

Univerzita zahajuje výuku již 6. dubna kurzem nazvaným „Člověk a společnost – sociologie všedního dne“, který přednáší PhDr. Stanislava Holíková.  V zimním semestru pak od října poběží kurz „Základy práce s počítačem“, který povedou Ing. Ondřej Smíšek a Ing. Libor Žídek. Poplatek za kurz je 400 korun za semestr.

V průběhu semestru proběhne čtrnáct dvouhodinových přednášek nebo cvičení, jejich frekvenci se bude upravovat podle potřeb účastníků kurzu.  Cyklus U3V je dvouletý. V příštím roce chce univerzita pokračovat ve výuce práce s počítačem a kurzem angličtiny pro mírně pokročilé pod vedením Mgr. Vlasty Nádvorníkové, který bude orientován především na konverzaci o základních věcech v běžných životních situacích, což je možno využít především při cestování.

Kurzy budou probíhat vždy v pátek dopoledne od 10 do 11:30 hodin. „Účastníkem studia může být každý senior se statutem důchodce, invalidní důchodce bez rozdílu věku a osoby kategorie 50 plus. Na závěr dvouletého studia obdrží absolventi osvědčení, které jim slavnostně předá děkan Fakulty dopravní,“ uvedla mluvčí města Markéta Lakomá.

Lidé, kteří mají o studium na univerzitě třetího věku zájem, by měli kontaktovat univerzitu co nejdříve. Univerzita jim je totiž schopna přizpůsobit časový harmonogram jejich potřebám.

KONTAKT
Ústav pro bakalářská studia FD ČVUT, Pohraniční 1288/1
405 01 Děčín I
Kontaktní osoba: PhDr. Stanislava Holíková, vedoucí ústavu
Telefon: 412 512 736, 603 814 905,E-mail: holista@fd.cvut.cz