Poslanec německého Bundestagu Jürgen Klimke, senátoři Petr Bratský a Karel Korytář, šéf Ředitelství vodních cest Jan Skalický a řada dalších osobností ti všichni se sešli v Praze, aby řešili splavnost Labe. Podle české strany by měla být prioritou stavba jezu u Děčína. Stavba, která se řeší již léta a která má řadu odpůrců, zejména ekologických aktivistů.

„Je škoda, že pouhá dvě procenta objemu zboží pro Českou republiku, které jde přes Hamburk, jsou přepravována po Labi. Zbytek putuje po silnicích a železnici a zbytečně tak zatěžuje životní prostředí. Konečně se nám v Bundestagu podařilo přijmout usnesení směřující ke zlepšení splavnosti Labe," uvedl Jürgen Klimke s tím, že jejich cílem je dosáhnout pětiprocentní hranice objemu zboží přepravovaného po Labi.

„Rádi bychom, aby Labe bylo splavné alespoň 320 dní v roce při dosažení plavební hloubky 160 centimetrů. Máme zkušenosti, že toho lze dosáhnout velice ekologickou cestou," doplnil Klimke.

„Prioritou na české straně by mělo být vybudování plavebního stupně v Děčíně," shodli se senátoři Bratský a Korytář.

Až 345 dní v roce s plavební hloubkou 140 cm by mělo být Labe splavné podle Jana Skalického pověřeného řízením Ředitelství vodních cest. „Jsem velmi rád, když slyším od německé strany, že zajistí splavnost v ještě lepších parametrech, než plánujeme v Čechách. To jen potvrzuje, že doprava po Labi má smysl a budoucnost," řekl Skalický. Zároveň dodal: "Za dobu svého působení ve vedení Ředitelství vodních cest jsem již zažil pět ministrů dopravy. Stále jsme jako na houpačce jednou investice do vodních cest ano, podruhé ne. Současný pan ministr se zdá být našim projektům nakloněn, ale blíží se volby, tak brzy uvidíme, co nám na vodě přinesou," dodal Skalický.

Odpůrci jezu, mezi něž patří například Občanské sdružení Arnika tvrdí, že stavba naruší ekosystém kolem Labe. Jedním z jejich argumentů je i to, že vodní dílo na Labi bude masakrovat ryby.

„Turbíny elektrárny, která má být postavena společně s jezem, žádné ryby nerozemelou. Jsou zde ochranné sítě. Plavou snad přes Děčín rozemleté ryby ze Střekova?" ptá se jeden ze zastánců jezu A. Dudek ml., který redakci Děčínského deníku poslal rozsáhlý materiál argumentující, proč jez na Labi postavit. „Stupeň není jen pro plavidla. Okolí bude krásně upravené a svůj volný čas tam mohou trávit rodiny s dětmi, jak je zvykem v celé Evropě. Máme být jediný stát v Evropě bez vodního spojení s mořem?" dodává.

Zastáncem stavby jezu je i děčínský poslanec Jaroslav Foldyna. Ten si po parlamentních volbách na svůj profil na Facebooku napsal jako prioritu toto: „Splavnění řeky Labe a zvýšení jejího využití v oblasti hospodářské politiky a rozvoje turistického ruchu."

Jez na Labi
Jez na Labi u Děčínamá umožnit téměř celoroční splavnění Labe od střekovských zdymadel ke státní hranici a navazujícím úseku řeky. Jeho výstavbu proto podporují hlavně rejdaři, kteří každoročně vykazují stamilionové ztráty z omezování lodní dopravy právě kvůli opakovaným nízkým vodním stavům Labe.