S blí­žícím se příchodem jara budou více ohleduplnosti od návštěvníků národního parku Českého Švýcarsko vyžadovat tamní ochránci přírody. Do některých vymezených míst dokonce zakážou vstupovat. Jde o lokality s výskytem zvláště chráněných druhů ptáků, kteří potřebují pro své hnízdění a zdárné vyvedení mláďat maximální klid.

„Proto tam každoročně vyhlašujeme zákaz vstupu. Děje se tak prostřednictvím zvláštního nařízení správy parku. To letošní omezení začne platit od devátého března a potrvá na většině míst až do konce června,“ vysvětlil zoolog Českého Švýcarska Miloš Trýzna.

Na území nejmladšího českého národního parku si při hnízdění zvláštní pozornost ochránců přírody vyžadují zejména kriticky ohrožený sokol stěhovavý, silně ohrožený čáp černý a ohrožené druhy krkavec velký a výr velký.

„Ta hnízdiště se příliš nemění. Většinou se rodičovské páry vracejí na stejná místa i několik let za sebou. Čas od času se ale objeví nová hnízda, která se podaří zjistit díky našim strážcům přírody,“ uvedl mluvčí národního parku Tomáš Salov.

Zákazy vstupu se mimo jiné týkají vyznačených míst v katastrálním území Jetřichovic, Rynartic, Doubice, Vlčí Hory, Srbské Kamenice a Hřenska. V loňském roce, který se vyznačoval mírnější zimou, začalo omezení pohybu návštěvníků v těchto lokalitách platit dokonce už od prvního března. Letos to bude o něco později.

„Mnohde sice leží ještě dost sněhu, ale s každým novým dnem příroda dává stále zřetelnější signály o jarním probouzení. Nejvíc patrné je to právě u ptactva,“ tvrdil Miloš Trýzna,

S jistým uspokojením mohl konstatovat, že lidé se při svém putování jarní přírodou chovají stále ohleduplněji. „Naštěstí jsme během několika posledních let nezaznamenali žádný případ nějakého porušení stanovených zákazů do míst hnízdění a nebo dokonce ničení samotných hnízd,“ pochvaloval si ukázněnost návštěvníků zoolog parku.

Podobná ohleduplnost nebyla ještě před několika lety samozřejmostí. Když například ochránci přírody začali v polovině devadesátých let minulého století zaznamenávat stále častější návraty sokola stěhovavého do krajiny Labských pískovců, jejich hnízda hlídali profesionální ochránci přírody i jejich dobrovolní pomocníci. Některá hnízda se dokonce ocitla pod stálým dohledem bezpečnostních kamer a čidel.

„Snažíme se do života vzácných opeřenců zasahovat nebo jej ovlivňovat co nejméně. Místa hnízdění sice pravidelně kontrolujeme, ale jinak se opeřencům do života moc nepleteme,“ připomněl ochranářskou zásadu Miloš Trýzna.