Historie

Prvním historickým dokumentem je kniha Emila Hiekeho: „Die Ortsgemeinde Politz an den Elbe“, která zahrnuje historická data až do roku 1926. Z této knihy vyjímáme :“ v roce 1879, byla zakoupena stříkačka vyrobena v Chemnitz a v témže roku byl za 50 zlatých zakoupen z benešovského špitálu zvon, který poprvé zněl na poplach 11. února 1881“. V roce 1917 byl však zvon zabaven k roztavení.

Druhým historickým dokumentem je plaketa nalezena při stavebních úpravách v domě č.68. Plaketa byla vydána v roce 1903 k prvnímu výročí založení sboru. Ve výše jmenované knize se rovněž dozvíme, že ustavující schůze hasičské jednotky se konala 3.7.1902 v domě č.36, kde byl dříve hostinec.

Hasičské jednotky byly totiž zakládány teprve později. Zpočátku byly jednotky součástí tělovýchovných jednot. Jednotka sídlí v dnešní zbrojnici od roku 1960. Získala ji výměnou a bylo zde třeba odpracovat mnoho brigádnických hodin.

Současná činnost

V dnešní době náš sbor působí pod vedením pana Romana Daňka,který se stará o moderní zázemí a vybavenost naší i techniky sboru.Též za jeho činnosti,náše řady v roce 2007 rozšířilo 5 mladých hasičů.Naši nový členové posílili nejen náš sbor,ale především soutěžní družstvo.
Účastníme se řady hasičských soutěží pořádaných v našem městě a okolí,se střídavímy úspěchy i neúspěchy. Také jednou ročně vždy v polovině měsíce července odjíždíme s naším Matýskem (ŠKODA 706 RTHP) na celorepublikový sraz Matýskářů do Dolní Poustevny. Zde na střelnici zvané Čtverec soutěžíme v řadě dovednostních soutěží a účastníme se skvělé spanilé jízdy po zdejším okolí.

Náš sbor má 24 členů a disponujeme čtyřmi výjezdovými vozy
• Praga Golden, CAS 24 rok výroby 2002
• DA 12 Avia, rok výroby 1981
• ŠKODA 706 RTHP
• CAS 32 TATRA 148
Z toho poslední vozidlo Tatru 148 jsme si přivezli 1.9.08 od SDH Staré město kde ji nahradila novější technika.

Zásahy a námětová cvičení

Mezi největší zásahy z posledních let,bezesporu patří povodně v roce 2002 a též 2006,zároveň také požár lesního porostu v Českosaském švýcarsku.

Účastníme se řady námětových cvičení ve spolupráci s ostatnímy SDH i HZS s různorodou tématikou,jako například dálkové dopravy vody,únik nebezpečné látky,dopravní nehody, ale také záchrany uvízlých horolezců za pomoci vrtulníku PČR.
Naše činnost je různorodá a pro nás koníčkem i posláním zároveň,pokud zrovna není náší jednotky potřeba u zásahů,provádíme údržbu techniky a zdokonalování nás všech.

Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci


Jiří Vrátil