První historická zmínka o dobrovolných hasičích ve Hřensku je z roku 1882. V tomto roce založený sbor měl 33 členů a na tu dobu standardní výzbroj. V současné době má sbor téměř stejně početnou členskou základnu, avšak s nesrovnatelným zázemím.

Disponuje novou hasičskou zbrojnicí s podmínkami pro širokou činnost sboru jako je pořádání čarodějnic, mikulášských nadílek, dětských dnů s tradičním dětským záchranářským polygonem simulujícím výcvik profesionálů, organizace pochodu „Okolím jarního Hřenska“, letos již 3O. ročníku, hasičských bálů a spousta dalších aktivit. Rovněž přeshraniční spolupráce se sousedními sbory s NSR, zejména s FF Ottendorf je perfektní. Vzájemná účast na všech akcích je samozřejmostí. Družstvo našich mužů letos přivezlo z Německa vítězný pohár z hasičského závodu raftů, družstvo žen bylo třetí.

Výjezdová jednotka SDH Hřensko je evidována jako JPO III. Kromě nové moderní zbrojnice disponuje starými vozy Tatra 148
(37 a 38 let) dále zásahovým vozidlem ARO 248, získané sponzorským darem fy. HUDYSPORT a dalším technickým vybavením, nezbytným pro výjezdovou aktivitu jednotky.

Vzhledem ke specifickým podmínkám, které jsou určeny prostorem, kde jednotka působí, je různorodost zásahů neobvykle široká. Ve Hřensku totiž, že místní hasiči zasahují ve vzduchu, na zemi, na vodě i pod zemí. Jsou to klasické požáry budov, ve Hřensku i vietnamských stánků, neskutečně náročné požáry v okolních skalách s výškovým převýšením až 200 m a hašením z lan, likvidace následků povodní (během 5 let čtyřikrát), evakuace osob, likvidace následků vichřic (Kiril, Emma), výjezdy k padlým stromům a zříceným kamenům na vozovku.
Dále likvidace ropných havárií s budováním norných stěn (poslední obec na Labi v ČR), dopravní nehody, vytahování utonulých z Labe, vyprošťování tělesných ostatků osob z jeskyní a pátrání, většinou noční po ztracených osobách ve skalách.
Hřenská jednotka má část svých členů zařazených v tzv. lezecké skupině. Je to další specifikace, neboť řada zásahů probíhá tzv. ve výšce nebo volném prostoru, ať se jedná o transport těžce zraněných horolezců nebo vyproštění člověka z jeskyně.
V loňském roce vyjížděla jednotka společně s děčínskými profesionály k záchraně osob 7x, v roce letošním za půl roku již 8x.
Hřenští hasiči totiž nahrazují horskou službu ve skalnatém terénu, který je po Sněžce turisticky nejvíce zatížen.
Rovněž i přeshraniční spolupráce s německými kolegy při zásazích v českém i německém národním parku je výborná, bohužel rozdíl není v osobním nasazení, ale v bojové technice.


Starosta SDH Hřensko
Stanislav K ř í ž e k