Už několik měsíců se Csaba Kardoš sám rozhoduje o tom, co kdy bude dělat, jak vyplní svůj volný čas. Kvůli zdravotnímu postižení prožil většinu svého života v ústavu sociální péče. Musel se podrobovat jeho režimu.

„Teď mám práci a samostatné bydlení. Je to prostě paráda,“ pochvaloval si novou životní situaci pětadvacetiletý muž.

Pomáhá v kuchyni v jedné ústecké restauraci a je jedním z několika klientů, kterým cestu k samostatnému životu včetně získání bytu usnadnila děčínská Jurta a její partnerská agentura Osmý den.

„Té samostatnosti se učil zhruba rok v tréninkovém bytě. Pomáháme takhle i dalším hendikepovaným lidem. Chce to na obou stranách dost trpělivosti, ale je to pak společná radost, když mohou vyměnit ústavní zdi za život ve vlastním bytě,“ tvrdila pracovní konzultantka agentury Osmý den Radka Partajová.

Vytváření tréninkových bytů je jednou z aktivit, kterou až dosud mohla děčínská Jurta podporovat z prostředků získaných finanční sbírkou. Během uplynulých tří let se tak podařilo shromáždit skoro čtyři sta tisíc korun. Aby občanské sdružení mohlo ve svých aktivitách pokračovat, požádalo Krajský úřad Ústeckého kraje o schválení navazující sbírky. Tu ale krajští úředníci nepovolili.

„Občanské sdružení Jurta nedodrželo postup podle příslušného zákona, když oznámilo konání další sbírky ke stejnému účelu ještě před ukončením a řádným vyúčtováním sbírky předchozí. Řádným vyúčtováním se rozumí konečné vyúčtování, které by bylo krajským úřadem schváleno,“ vysvětlila zamítavé stanovisko mluvčí Ústeckého kraje Veronika Kindlová.

Není to jen další podpora samostatného bydlení, ale Jurta chtěla z nově získávaných peněz financovat také rekonstrukci chráněných dílen a pracovního centra. Peníze potřebuje i na zakoupení a rekonstrukci nových pozemků a objektů i částečnou podporu terénních služeb pro lidi se zdravotním postižením. Předchozí sbírka skončila letošního třicátého dubna. Děčínské občanské sdružení se sídlem v Nebočadech nepředpokládalo, že by povolení navazující sbírky v období od počátku letošního května do konce dubna roku 2011 mělo být problémem.

„Je to pro nás nepříjemná zpráva a proti verdiktu se odvoláme. Předchozí sbírku jsme řádně ukončili ve stanoveném termínu a doložili doklady o tom, na co jsme získané peníze využili. Ještě dodatečně jsme poskytli krajskému úřadu některé dodatečně požadované informace a vysvětlení,“ tvrdil rozmrzele ředitel Jurty David Landsperský.

Občanské sdružení už má na nejbližší dny naplánované aktivity, jejichž pořádání s povolením sbírky souvisí. Jde například o tradiční akci Cihla s prodejem symbolických cihel právě na podporu samostatného bydlení zdravotně postižených lidí.

„Je to nečekaná komplikace. V aktivitách směřujících k získávání finančních příspěvků a darů ale budeme pokračovat. Příslušný zákon totiž dovoluje, že se tak může dít i bez povolení příslušného krajského úřadu. Ten pak ale rozhoduje o způsobu využití získaných prostředků,“ připomněl Landsperský další zákonnou možnost. Tu Jurta také využije.

Pomoc občanského sdružení na cestě do běžného života si může pochvalovat i klientka, která do dvou měsíců získá také samostatné bydlení. Dosud žila ve všebořickém ústavu sociální péče.

„Mnozí lidé nemusí v takovýchto zařízeních vůbec být. Mohou se vydat vlastní cestou. Třeba to nedokáží hned a potřebují po určitou dobu pomoc druhých. I to je smyslem naší práce, pro kterou ale potřebujeme určité finanční zajištění třeba cestou veřejné sbírky. Proto jsem docela rozčarovaný z rozhodnutí úředníků a těžkostí, které nastaly, “ zlobil se ředitel Jurty.