Podnět k zahájení generální opravy poškozeného a nefunkčního nástroje dal farář krásnolipské římskokatolické farnosti Antonín Sedlák. A protože si oprava, včetně elektrifikace nástroje, vyžádá téměř jeden milion dvě stě tisíc korun, vyhlásilo město Krásná Lípa veřejnou sbírku na podporu jejich opravy.

Sbírka bude zahájena 1. dubna a ukončena bude 7. září, sbírková pokladnička bude umístěna v infocentru v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí. „Dobrovolní dárci mohou přispívat i na speciální bankovní účet č. 250484255/0300, Poštovní spořitelna. IBAN CZ97 0300 0000 0002 5048 4255 pro platby ze zahraničí,“ uvedl krásnolipský místostarosta Jan Kolář. Dodal, že o aktuální výši i jménech dárců bude město veřejnost informovat prostřednictvím svých webových stránek.

Po rekonstrukci budou varhany prostřednictvím koncertů a dalších hudebních akcí ve zcela výjimečném prostředí krásnolipského kostela sloužit veřejnosti.

Autor: Šárka Pešková