Hned po vyučení servírkou začala Gabriela Brandtnerová pracovat v zahraničí. Velkou výhodu měla v perfektní znalosti němčiny a díky tomu nacházela uplatnění v Německu, Švýcarsku i Rakousku. Nejdéle působila v Bavorsku, kde se seznámila i se svým partnerem. Za ním se z Českých Budějovic přestěhovala do Děčína.

„Uvažujeme samozřejmě o založení rodiny, ale než se tak stane, chceme si ještě nějaké peníze našetřit. Partner je dost dobrý kuchař a já jsem také problémy s uplatněním v cizině neměla. Teď pomýšlíme na to, že budeme společně pracovat v nějakém hotelu nebo podobném zařízení v saském pohraničí,“ uvedla Gabriela.

Podobnou šanci teď dává Německo i dalším českým nezaměstnaným. Mohou se uplatnit při obsazování volných míst v sezónních pracích.

Uvolní se trh práce

„Celkově se německý trh práce uvolní pro země, které se staly členy Evropské unie v roce 2004, až od května. Ovšem už teď, od počátku ledna, tam bez jakýchkoliv omezení mohou zaměstnání získávat lidé na sezónní práce. Jednou z možností je právě uplatnění v pohostinských službách,“ vysvětli vedoucí odboru trhu práce děčínského úřadu práce Vlastimil Fiala.

Za další sezónní uplatnění je kromě gastronomie považována práce v zemědělství, lesnictví, dřevozpracujícím průmyslu či sklizni a zpracování ovoce a zeleniny.

„Lidé, kteří se rozhodnou ve zmíněných odvětvích pracovat, nebudou podle vyjádření ministerstva práce a sociálních věcí potřebovat pro získání zaměstnání v Německu pracovní povolení. Je ale žádoucí, aby čeští zájemci o nabízenou práci uzavírali s německými zaměstnavateli pracovní smlouvy. Předejde se tak pozdějším případným zbytečným problémům a dohadům,“ upozornil Vlastimil Fiala.

O práci v zahraničí, především tedy v příhraničních oblastech Saska, měli zájem mnozí nezaměstnaní z děčínského regionu především v uplynulých letech. Děčínský úřad práce za tu dobu vydal několik set pracovních povolení. Kolik lidí ale v Německu skutečně začalo pracovat, o tom už úřad přesné přehledy nemá.

Vedou si statistiku

„Vedeme si ale statistiku o tom, kolik Němců pracuje v našem regionu. Momentálně je to skoro padesát lidí. Mnozí z nich zastávají zejména manažerské posty ve firmách s majetkovou účastí německých vlastníků a dále máme v evidenci i některé dělnické profese. Patří mezi ně lodníci, montážní dělníci a nebo například pokrývači,“ uvedl vedoucí oddělení aktivní politiky zaměstnanosti děčínského úřadu práce Vlastislav Hlaváč.

Už před časem začal děčínský úřad práce při hledání nových možností uplatnění nezaměstnaných z regionu spolupracovat s agenturou pro zprostředkování práce v saské Pirně. Zatím se uskutečnilo několik společných schůzek, představili se i první zájemci o práci v Německu.
„Bohužel, největším problémem jsou jejich nedostatečné jazykové znalosti. Mohou to být třeba dobří odborníci ve svém oboru, ale přiměřená znalosti němčiny je nezbytnou podmínkou. Tu zatím většina zájemců nesplňovala,“ dodal Hlaváč.

Možnost získat zaměstnání v Německu chce plně využít paní Iva. Znalosti němčiny si zdokonaluje v kurzu, který absolvuje v Pirně.

Je jí jedno co dělá

„Tam samozřejmě konverzujeme prakticky jenom německy. Dělám všechno pro to, abych dobře rozuměla i dokázala běžně komunikovat. Snažím se číst i německé noviny,“ dodala vyučená zahradnice. Ani ona se nechce své původní profesi věnovat. Dodala, že jí bude celkem jedno, jestli bude pokojskou nebo třeba i pomocnou pracovnicí v ubytovacím či restauračním zařízení a nebo někde prodavačkou.