Po více než třech letech soudních tahanic je konečně jasné, kdo bude platit sanaci skalních bloků ve Hřensku. Podle rozsudku pražského městského soudu je za to odpovědné Ředitelství silnic a dálnic jako vlastník sousedící pozemní komunikace. Rozsudek je pravomocný.

„Rozsudek jsme netrpělivě očekávali a slibujeme si od něj konec dohadů o tom, kdo je odpovědný za provedení sanace rizikových skal,” říká Pavel Benda, ředitel Správy Národního parku České Švýcarsko, a dodává: „Nejasnosti vzniklé nesprávným postupem silničních správních úřadů především zpomalovaly řešení dalších případů hrozících skalních řícení. Nyní soud jasně vyjádřil, že náklady na sanaci je povinen nést správce ohrožené komunikace.”

Veškeré práce tak doposud hradila ze svých peněz správa parku.

„Doposud to bylo 13 milionů korun, o dalších třicet jsme požádali u Státního fondu životního prostředí,“ doplnil mluvčí Správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.

Ve hře je samozřejmě vymáhání této poměrně velké částky.

„Postup pro dokončení rozpracovaných sanačních opatření a případná kompenzace nákladů na předchozí sanace bude předmětem dalších jednání,” říká ředitel správy národního parku Benda a pokračuje: „Rozhodnutí je především v moci ministerstev životního prostředí a dopravy. Věříme, že odstranění nejasností ve výkladu zákona ze strany soudu jednání výrazně usnadní.”

Podle Salova není úkolem správy zabraňovat přirozeným procesům v přírodě.

Spor se rozhořel v roce 2008, kdy se ve Hřensku zřítil na silnici vedoucí k hraničnímu přechodu velký skalní blok. Ten zasypal část silnice a rozeběhly se první sanační práce. Krátce poté se začala soudit kvůli obrovským nákladům na sanaci skal v okolí silnice do Schmilky. Ředitelství silnic a dálnic se totiž k sanacím nechtělo znát. Spor tak dospěl až k soudu, po jehož výroku bude sanace platit stát z kapitoly ministerstva dopravy místo z resortu životního prostředí.