Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) investuje na Děčínsku téměř sto milionů korun. Po rekonstrukci železničního mostu přes Labe se chystá v příštím roce zabezpečení skal nad železniční tratí mezi Děčínem a státní hranicí s Německem. Odhadem by mělo stát 24,7 milionu korun.

Podle mluvčího SŽDC Marka Illiaše půjde již o pátou sanaci skal v oblasti CHKO Labské Pískovce. Provoz na trati by neměla nijak omezit.

„Účelem navržených opatření bylo maximálně zamezit uvolňování nestabilních částí skalních věží a stěn a jejich zpevnění v co největší míře 
při zachování přírodního charakteru dotčeného území," uvedl mluvčí s tím, že v současné době se pracuje na stejném úseku v nižší části svahů před skalními stěnami a věžemi.

„V dané lokalitě se jedná 
o nápravu dlouhodobě nebezpečného jevu ohrožujícího především životy lidí na železniční trati, turisty na stezkách pod věžemi a majetek 
a vybavení železniční trati. Není vyloučeno ani ohrožení prostoru pod železniční tratí – cyklostezky a vodního toku řeky Labe," dodal Illiaš.

V plánu je proto odstranění nestabilních bloků ze skalních věží a skalních svahů, zajištění stability skalních věží pomocí zapuštěných svorníků a tyčových kotev, podezdívek a výplňové injektáže. Dále bude vytvořený ochranný val 
z materiálu odtěženého ze skalních věží a svahů a instalována ochranná dynamická bariéra. Na již dříve sanovaných místech odborníci nainstalují monitorovací body, které budou fungovat také jako signální a výstražný systém pro zajištění bezpečnosti železniční trati.

Jedná se o poslední etapu zajištění bezpečnosti na mezinárodně významné železniční trati mezi Děčínem a Německem.

Správce železnice sanuje skalní bloky v Labských Pískovcích od roku 1998.

SŽDC se pustila také do oprav železničního mostu mezi hlavním a východním nádražím, který kompletně vymění. Nový most by měl být hotov do konce listopadu, plány změnila povodeň.

„Důvodem změny termínu byl nezvykle vysoký průtok vody v korytě řeky. Projekt je zpracován na základě historických tabulek průtoku, kdy v průběhu května bývá standardně hladina o více než dva metry níže," uvedl Jakub Ptačinský ze SŽDC.