Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje započala počátkem července generální opravu rychlouzávěru jedné ze tří Kaplanových turbín ve vodní elektrárně Střekov v Ústí nad Labem. Ze šachty bude vyzdvižena tabule rychlouzávěru vysoká přes sedm metrů, o váze 65 tun, která uzavírá tok do turbíny a slouží jako stavidlo. Oprava by měla být dokončena letos v listopadu a předběžné náklady na opravu přesahují 3,5 milionů korun.

Generální opravy rychlouzávěrů se zpravidla provádějí po dvaceti letech provozu a většinou právě v tomto období, kdy je v řekách méně vody „Nejdříve se uvolňuje pístnice, dále se sundá vrchní konstrukce a vytahuje se tabule. Je potřeba vyměnit těsnění na tabuli, která se zároveň opískuje a bude provedena kontrola jejího povrchu. Potom se provede nový vnější nátěr. Dále bude provedena výměna manžet písku a nová ucpávka pístnice, výměna vodících pouzder a kontrola potrubí mezi čerpacím agregátem a servomotorem. Bude dodáno nové spodní víko servomotoru a nova nerezová pístnice,“ popisuje postup oprav Milan Machata, vedoucí Vodní elektrárny Střekov.

Generální oprava rychlouzávěru turbíny TG3 si vyžádá investici přesahující 3,5 milionů korun.

V elektrárně jsou instalovány tři vertikální Kaplanovy turbíny, kdy každá z nich má jednu rychlouzávěrovou tabuli 14,3 m x 7,3 m, váhy 65 tun, která uzavírá vtok do turbíny. Rychlouzávěr se zvedá pomocí hydraulického mechanismu tlakem oleje 38 Atm. Zvednutí do horní polohy trvá 15 minut, spuštění do úplného uzavření vtoku trvá 22 vteřin. Rychlouzávěr se neustále dočerpává a udržuje se v horní poloze. Dolu se spouští pouze v případě havarijního stavu či právě při pravidelné údržbě. Generální oprava rychlouzávěrů vede především k bezpečnému a spolehlivému provozu.