Vyplývá to z aktualizace politiky územního rozvoje ČR, která výrazně nemění priority Ústeckého kraje.

Zatímco uvažované propojení Odry a Váhu strategický vládní dokument ruší, několik let diskutovaný jez na Labi zůstává. Mluvčí Ústeckého kraje Magdaléna Hanáčková upřesnila, že právě projednávaná aktualizace jez na Labi 
v Děčíně přímo nevymezuje, vyjadřuje se jen k celkovému zabezpečení splavnosti Labe jako vodní cesty mezinárodního významu od Pardubic ke státní hranici s Německem.

„V tomto smyslu je v platných zásadách územního rozvoje Ústeckého kraje Děčín již zahrnut do vymezeného koridoru Labské vodní cesty mezinárodního významu, a to pro úsek okresu Děčín – státní hranice," doplnila Hanáčková.

Ředitelství vodních cest podle dva roky starých plánů počítalo s tím, že jez v Děčíně bude zprovozněn v roce 2018.

„Nyní je příhodná doba na stavbu, nakloněna je jí vláda, prezident, náš kraj a proti není ani německá strana," říká ústecký hejtman Oldřich Bubeníček. Proti zásahům do toku největší české řeky se v minulosti stavěla zejména různá ekologická sdružení.

Priority státu a kraje se ve větší míře ztotožňují. Patří mezi ně revitalizace krajiny, obnova ekologické stability, vytváření podmínek pro rozvoj ekonomiky či přizpůsobení dopravní a technické infrastruktury strategickým cílům rozvoje kraje.